Diagnoza rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich

1 spotkanie (ok. 1,5 godziny)

Psychologiczno-pedagogiczna diagnoza rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich, w tym oceny gotowości szkolnej.

Badanie składa się z testów diagnozujących m.in.: funkcje wzrokowo-przestrzenne, funkcje słuchowo-językowe, orientację w przestrzeni, sprawność motoryki małej, sprawność motoryki dużej, rozwój poznawczy i społeczno-emocjonalny.