Diagnoza logopedyczna

Na diagnozę logopedyczną składają się:

  • przeprowadzenie dokładnego wywiadu z rodzicami/opiekunami dziecka,
  • sprawdzenie artykulacji,
  • ocena budowy i sprawności aparatu mowy,
  • sprawdzenie słuchu fonematycznego,
  • ocena umiejętności samodzielnego wypowiadania się,
  • sprawdzenie zasobu słownika dziecka,
  • podsumowanie wniosków z przeprowadzonego badania,
  • informacja o potencjalnych zagrożeniach w rozwoju mowy,
  • możliwość podjęcia terapii logopedycznej,
  • możliwość wystawienia pisemnej opinii logopedycznej.