Kompleksowe formy wsparcia diagnostycznego i terapeutycznego dziecka z objawami ASD

Termin: 27 listopada, Koszt: 250 zł

Kompleksowe formy wsparcia diagnostycznego i terapeutycznego dziecka z objawami ASD.
Od wczesnej interwencji po szeroko rozumianą pomoc pedagogiczno-psychologiczną.

Szkolenie online adresowane jest do pedagogów, nauczycieli, terapeutów pracujących lub zamierzających pracować z dziećmi, osobami z ASD, przedszkoli, szkół – w tym szkół specjalnych, poradni pedagogiczno-psychologicznych, Domów Dziecka i innych placówek oświatowych. W szkoleniu mogą również wziąć udział rodzice dzieci z ASD.
Jego celem jest przekazanie rzetelnej praktycznej wiedzy dotyczącej organizacji ścieżki diagnostycznej, terapeutycznej i edukacyjnej dla dzieci dotkniętych ASD.

Szkolenie przewidywane jest do realizacji podczas dwóch 4-godzinnych spotkań (w sumie 10 godzin lekcyjnych).

Terminy i cena wkrótce

PLAN SZKOLENIA

 1. Podstawy teoretyczne:
 • Sekwencje rozwoju mózgu dziecka
 • Kamienie milowe w rozwoju dziecka
 • Funkcja objawów ASD
 • Sygnały alarmowe dla autyzmu
 • Etiologia autyzmu -przegląd koncepcji
 • Diagnoza ASD
 • Diagnoza różnicowa
 • Praktyczne narzędzia diagnostyczne
 • Procedury wczesnej i późnej interwencji diagnostycznej i terapeutycznej.

  2. Przekrój różnorodnych modalności terapeutycznych – omówienie ich efektów oraz skutków ubocznych w ujęciu praktycznym. 

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • znał procedury diagnostyczne ASD,
 • miał większą wiedzę dotyczącą różnicowania diagnostycznego ASD od innych pokrewnych zaburzeń rozwojowych wymagających innej ścieżki terapeutycznej i edukacyjnej,
 • wyposażony w narzędzia do efektywnego ukierunkowania rodzica, który jest na początku drogi w poszukiwaniu pomocy dla swojego dziecka z ASD,
 • miał szersze spojrzenie na przyczyny i możliwości terapeutyczne ASD,
 • z większym rozumieniem, wrażliwością rozpoznawał  potrzeby dzieci /osób z ASD co przyczyni się do zmniejszenia cierpienia tych osób, a przede wszystkim do ustanowienia właściwej ścieżki pomocy.

SZKOLENIE PROWADZI
mgr Agata Jankiewicz

Założycielka i dyrektor Zespołu Szkół “Unlock” adresowanych dla dzieci z ASD. Założycielka Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Unlock”.
Koordynator ds. Edukacji i Terapii w Stowarzyszeniu na Rzecz Edukacji, Terapii i Wspomagania Dzieci z ASD „Unlock”. Współorganizatorka międzynarodowej konferencji “W poszukiwaniu nowych, kompleksowych rozwiązań edukacyjnych i terapeutycznych dla osób dotkniętych autyzmem” (Legnica 2018). Pedagog specjalny, terapeutka SI, kinezjologii, certyfikat ADOS-2.

Do pobrania formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem.

online

Pozostałe szkolenia

Dołącz do nas na facebooku:

Lub napisz do nas: