Całościowa konsultacja specjalistyczna dotycząca problemów rozwojowych u dzieci, ukierunkowanie diagnostyczne i terapeutyczne

Całościowa konsultacja specjalistyczna dotycząca problemów rozwojowych u dzieci, ukierunkowanie diagnostyczne i terapeutyczne obejmuje:

  • Wywiad z rodzicami (bez dziecka) – 1,5–2 godzin;
  • Obserwację dziecka z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych dla oceny problemów rozwojowych (40-60 minut);
  • Wydanie opinii  z zaleceniami.