Diagnoza dojrzałości szkolnej

Głównym celem diagnozy dojrzałości szkolnej jest ocena przyrostu wiedzy i umiejętności dziecka zgodnie z wymaganiami podstawy programowej, a tym samym ocena przygotowania dziecka do nauki w szkole.