O centrum

Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczno-Szkoleniowe„UNLOCK” we Wrocławiu to miejsce, w którym terapeuci łączą swoją pasję do pracy z dziećmi z doświadczeniem i wiedzą. Nasze centrum oferuje profesjonalne wsparcie, pomoc psychologiczną i pedagogiczną, terapie, zajęcia grupowe i indywidualne, diagnozy, konsultacje oraz szkolenia.
Oferujemy terapie: logopedyczną, psychologiczną, integracji sensorycznej, biofeedback, terapię ręki, terapię Snoezelen w sali doświadczania świata, fizjoterapię, a także terapię czaszkowo-krzyżową i taktylną.
W naszej obecnej ofercie znajdują się zajęcia z robotyki oraz Trening Umiejętności Społecznych. Przeprowadzamy diagnozy, m.in. kompleksową diagnozę w kierunku autyzmu i Zespołu Aspergera we współpracy z psychiatrą dziecięcym i innymi specjalistami, diagnozę ADOS-2, konsultację logopedyczną, diagnozę dysgrafii i dysortografii, diagnozę i konsultację procesów integracji sensorycznej, dojrzałości szkolnej, diagnozę KORP (Kartę Oceny Rozwoju Psychoruchowego), badanie inteligencji u dzieci.

W naszej ofercie mamy również terapeutyczne półkolonie zimowe dla dzieci (7-11 lat) ze spektrum ASD, a także szkolenia! 

Dołącz do nas na facebooku:

Lub napisz do nas: