W naszym centrum realizujemy następujące zajęcia dla dzieci:

Terapia Snoezelen w Sali Doświadczania Świata

Terapia jest pomocna dzieciom, które cierpią na zaburzenia integracji sensorycznej. Istotą Sali Doświadczania Świata jest umożliwienie dziecku kontaktu z różnymi zjawiskami oraz doznaniami za pomocą wszystkich zmysłów.

Jest to forma poznawania otaczającej rzeczywistości, która składa się z dźwięków, zapachów, faktur i kolorów – bodźców, jakich dostarcza wyposażenie Sali Doświadczania Świata.

Podczas spotkań są one odpowiednio dobierane terapeutycznie, by następowała właściwa stymulacja i relaksacja. Towarzyszy temu uważna obserwacja dziecka, by dać mu możliwość wyboru aktywności w oparciu o jego komfort fizyczny, psychiczny i bezpieczeństwo.                                      

Ta polisensoryczna terapia rozbudza wszystkie zmysły powodując osiągnięcie konkretnych celów terapeutycznych. Stymuluje wzrok, słuch, dotyk, węch, smak, układ przedsionkowy.

Polecana jest zarówno dla osób zdrowych, jak i z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz z różnymi deficytami, jak:

  • upośledzenie umysłowe
  • nadpobudliwość
  • mózgowe porażenie dziecięce
  • autyzm
  • zespół Downa
  • choroby psychiczne
  • zaburzenia mowy na tle nerwicowym

Efekty terapii:

  • wszechstronna stymulacja układu nerwowego dziecka
  • odprężenie i relaksacja

Prowadzimy zajęcia indywidualne i grupowe.

Czas trwania terapii 60 minut

Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych jest metodą terapeutyczną skupioną przede wszystkim na oswajaniu dzieci z problemami w komunikacji społecznej z różnorodnymi sytuacjami społecznymi, nabywaniu i trenowaniu konkretnych umiejętności społecznych oraz ogólnym wprowadzaniu zwyczaju interakcji z innymi ludźmi.

Metoda ta jest kierowana do dzieci i młodzieży, która z powodów dysfunkcji rozwojowych bądź też fobii mają problem w relacji z drugą osobą.
Celem jest:
– optymalizacja zachowań społecznych,
– korygowanie nieprawidłowych nawyków i zastąpienie ich nawykami adekwatnymi do sytuacji,
– uzyskanie umiejętności, kompetencji i wiedzy społecznej,
– przełożenie wyuczonych i wyćwiczonych zachowań do rzeczywistości
Oferta zajęć kierowana jest do dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, w tym także dzieci autystycznych i z Zespołem Aspergera.

Czas trwania terapii 60 minut

Wielkość grup

Zajęcie indywidualne oraz w grupach 4 – 6 osobowych.

Wyposażenie

Poradnia dysponuje salami terapeutycznymi wyposażonymi w wysokiej jakości sprzęt spełniający najwyższe standardy.

Kompetencje

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów o wysokich kompetencjach terapeutycznych.