Diagnoza przesiewowa w kierunku ryzyka specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci do 10 roku życia – ryzyko dysleksji

Diagnoza przesiewowa przeznaczona dla dzieci ośmioletnich (klasa II).
Badanie składa się z testów diagnozujących:

  • Funkcje wzrokowo-przestrzenne, w tym:
  • percepcję wzrokowo-przestrzenną
  • szybkość spostrzegania wzrokowego podczas pracy z materiałem wzrokowym;
  • Funkcje słuchowo-językowe, w tym:
  • słuch fonemowy;
  • pamięć fonologiczną;
  • umiejętność dokonywania analizy głoskowo-fonemowej,
  • abstrahowania głoski i syntetyzowania głosek;
  • uwagę i pamięć fonologiczną;
  • Czytanie i pisanie.