Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych (specyficznych trudności w uczeniu się) u uczniów od 10 roku życia – dysleksja

Badanie składa się z dwóch części:
spotkania z psychologiem i pedagogiem.

1 spotkanie: Badanie psychologiczne ma formę różnego rodzaju zadań, łamigłówek i układanek oraz rozmowy (ok. 1,5 – 2 godz.).
2 spotkanie: Badanie pedagogiczne (ok. 1,5 – 2 godz.).
Badanie składa się z testów diagnozujących:

 • Funkcje wzrokowo-przestrzenne, w tym:
 • percepcję wzrokowo-przestrzenną i szybkość spostrzegania wzrokowego podczas pracy
  z materiałem wzrokowym;
 • koordynację wzrokowo-ruchową, strukturalizację percepcji;
 • uwagę i kontrolę wzrokowo-ruchową podczas pracy z materiałem złożonym;
 • pojemność pamięci wzrokowej krótkotrwałej;
 • Funkcje słuchowo-językowe, w tym:
 • słuch fonemowy;
 • pamięć fonologiczną;
 • umiejętność dokonywania analizy głoskowo-fonemowej;
 • abstrahowania głoski i syntetyzowania głosek;
 • uwagę i pamięć fonologiczną;
 • Integrację percepcyjno-motoryczną.
 • Czytanie i pisanie.
 •