Diagnoza procesów integracji sensorycznej

Diagnoza procesów integracji sensorycznej obejmuje:

 • wywiad z rodzicami,
 • kwestionariusze,
 • próby kliniczne,
 • zadania, które mają na celu wykluczenie lub potwierdzenie występowania u dziecka przetrwałych odruchów,
 • sprawdzenie napięcia mięśniowego,
 • sprawdzenie równowagi,
 • sprawdzenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • testy – u dzieci od 4 roku życia,
 • badanie koordynacji i płynność ruchowej ciała,
 • badanie planowania motorycznego,
 • badanie czucia ciała (umiejętności zlokalizowania bodźca dotykowego),
 • badanie równowagi,
 • sprawdzenie pracy rąk,
 • podsumowanie diagnozy,
 • opracowanie indywidualnego programu terapii dla dziecka;
  UWAGA! U dzieci poniżej 4 roku życia, dzieci z autyzmem, upośledzeniem umysłowym lub niewspółpracujących z innych powodów badanie przeprowadza się przy pomocy prób z obserwacji klinicznej i obserwacji spontanicznej aktywności dziecka na sali terapeutycznej.