Diagnoza procesów Integracji Sensorycznej

Diagnoza procesów Integracji Sensorycznej obejmuje:

 • wywiad z rodzicami
 • kwestionariusze
 • próby kliniczne
 • zadania, które mają na celu wykluczenie lub potwierdzenie występowania u dziecka przetrwałych odruchów,
 • sprawdzenie napięcia mięśniowego,
 • sprawdzenie równowagi,
 • sprawdzenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • testy – u dzieci od 4 roku życia,
 • badanie koordynacji i płynność ruchowej ciała,
 • badanie planowania motorycznego,
 • badanie czucia ciała ( umiejętności zlokalizowania bodźca dotykowego),
 • badanie równowagi
 • sprawdzenie pracy rąk,
 • u dzieci poniżej 4 roku życia, dzieci z autyzmem, upośledzeniem umysłowym lub nie współpracujących z innych powodów, przeprowadza się badanie przy pomocy prób z obserwacji klinicznej i obserwacji spontanicznej aktywności dziecka na sali terapeutycznej,
 • podsumowanie diagnozy,
 • opracowanie indywidualnego programu terapii dla dziecka.