Cennik Poradni UNLOCK

DIAGNOZY

Opłaty dokonywane są przed diagnozami na konto bankowe poradni, co najmniej dwa dni przed diagnozą.

NUMER KONTA: 75 1020 5242 0000 2202 0394 4006.
Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mail poradni: poradnia@unlock.wroclaw.pl.

DIAGNOZY

CZAS

CENA

PROWADZĄCY

Całościowa konsultacja specjalistyczna dotycząca problemów rozwojowych u dzieci, ukierunkowanie diagnostyczne
i terapeutyczne

1 spotkanie (ok. 2 godziny)

300 zł

Agata Jankiewicz

Diagnoza logopedyczna

2-3 spotkania

220 zł

Justyna Bryja

Diagnoza
dojrzałości szkolnej

Czas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb dziecka, jego wieku oraz trudności. Przewidywana liczba spotkań – 3:
I – wywiad z rodzicem (50 minut)
II – diagnoza psychologiczna (80 minut)
III – omówienie diagnozy z rodzicem (30 minut)

400 zł

Małgorzata Krawczyńska

Diagnoza procesów integracji sensorycznej

3 spotkania (wywiad + testy)

3 x 45 minut

350 zł

Anna Sawicka
Aleksandra Paszek
Małgorzata Krawczyńska

Diagnoza rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich

1 spotkanie (ok. 1,5 godziny)

Psychologiczno-pedagogiczna diagnoza rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich,
w tym oceny gotowości szkolnej.

Badanie składa się z testów diagnozujących m.in.: funkcje wzrokowo-przestrzenne, funkcje słuchowo-językowe, orientację w przestrzeni, sprawność motoryki małej, sprawność motoryki dużej, rozwój poznawczy
i społeczno-emocjonalny.

350 zł

Iwona Milintowicz

Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych
u uczniów w wieku
7-9 lat – ryzyko dysleksji

Diagnoza przeznaczona dla uczniów w wieku 7-9 lat
(klasa I – III).

Badanie składa się z dwóch części:
spotkania z psychologiem i pedagogiem.

1 spotkanie: Badanie psychologiczne ma formę różnego rodzaju zadań, łamigłówek i układanek oraz rozmowy
(ok. 1,5 – 2 godz.).
2 spotkanie: Badanie pedagogiczne
(ok. 1,5 – 2 godz.)

Badanie składa się z testów diagnozujących:

1.   funkcje wzrokowo-przestrzenne, w tym:

·       percepcję wzrokowo-przestrzenną i szybkość spostrzegania wzrokowego podczas pracy z materiałem wzrokowym;

·       koordynacja wzrokowo-ruchowa, strukturalizacja percepcji;

·       uwagę i kontrolę wzrokowo-ruchową podczas pracy z materiałem złożonym;

·       pojemność pamięci wzrokowej krótkotrwałej);

2.   funkcje słuchowo-językowe;

·       tempo nazywania;

·       integrację percepcyjno-motoryczną oraz czytanie i pisanie.

500 zł

Maja Lasota
Patrycja Olejniczak
(część psychologiczna)

Iwona Milintowicz
(część pedagogiczna)

Diagnoza przesiewowa
w kierunku ryzyka specyficznych trudności
w czytaniu i pisaniu
u dzieci 8-letnich – ryzyko dysleksji

Diagnoza przesiewowa przeznaczona dla dzieci ośmioletnich (klasa II).

Badanie składa się z testów diagnozujących:

1.   funkcje wzrokowo-przestrzenne, w tym: percepcję wzrokowo-przestrzenną i szybkość spostrzegania wzrokowego podczas pracy
z materiałem wzrokowym;

2.   funkcje słuchowo-językowe, w tym:

·       słuch fonemowy;

·       pamięć fonologiczną;

·       umiejętność dokonywania analizy głoskowo-fonemowej,

·       abstrahowania głoski i syntetyzowania głosek;

·       uwagę i pamięć fonologiczną;

3.   czytanie i pisanie.

350 zł

Iwona Milintowicz

Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych
u uczniów w wieku
10-12 lat – dysleksja

Diagnoza przeznaczona dla uczniów klas IV, V,  IV.

Badanie składa się z dwóch części:
spotkania z psychologiem i pedagogiem.

1 spotkanie: Badanie psychologiczne ma formę różnego rodzaju zadań, łamigłówek i układanek oraz rozmowy (ok. 1,5 – 2 godz.).
2 spotkanie: Badanie pedagogiczne (ok. 1,5 – 2 godz.)

Badanie składa się z testów diagnozujących:

1.   Funkcje wzrokowo-przestrzenne, w tym:

·       percepcję wzrokowo-przestrzenną i szybkość spostrzegania wzrokowego podczas pracy
z materiałem wzrokowym;

·       koordynację wzrokowo-ruchową, strukturalizację percepcji;

·       uwagę i kontrolę wzrokowo-ruchową podczas pracy z materiałem złożonym;

·       pojemność pamięci wzrokowej krótkotrwałej;

1.   Funkcje słuchowo-językowe, w tym:

·       słuch fonemowy;

·       pamięć fonologiczną;

·       umiejętność dokonywania analizy głoskowo-fonemowej,

·       abstrahowania głoski i syntetyzowania głosek;

·       uwagę i pamięć fonologiczną;

2.   Integrację percepcyjno-motoryczną

3.   Czytanie i pisanie.

500 zł

Maja Lasota
Patrycja Olejniczak
(część psychologiczna)

Iwona Milintowicz
(część pedagogiczna)

Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych
u uczniów w wieku
13-15 lat – dysleksja

Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych
u uczniów w wieku 13-15 lat (w tym dysleksji rozwojowej).

Badanie składa się z dwóch części:
spotkania z psychologiem i pedagogiem.

1 spotkanie: Badanie psychologiczne ma formę różnego rodzaju zadań, łamigłówek i układanek oraz rozmowy (ok. 1,5 – 2 godz.).
2 spotkanie: Badanie pedagogiczne
(ok. 1,5 – 2 godz.).
Badanie składa się z testów diagnozujących:

·  funkcje wzrokowo-przestrzenne (w tym: percepcję wzrokowo-przestrzenną i szybkość spostrzegania wzrokowego podczas pracy z materiałem wzrokowym; koordynację wzrokowo-ruchową, strukturalizację percepcji; uwagę
i kontrolę wzrokowo-ruchową podczas pracy
z materiałem złożonym; pojemność bezpośredniej pamięci wzrokowej);

·  funkcje słuchowo-językowe (w tym: słuch fonemowy; pamięć fonologiczną; umiejętność dokonywania analizy głoskowo-fonemowej, abstrahowania głoski oraz syntetyzowania głosek; uwagę i pamięć fonologiczna);

·  integrację percepcyjno-motoryczną;

·  czytanie i pisanie.

500 zł

Maja Lasota
Patrycja Olejniczak
(część psychologiczna)

Iwona Milintowicz
(część pedagogiczna)

Diagnoza dyskalkulii
u uczniów w wieku
10-12 lat

Diagnoza pod kątem trudności arytmetycznych, tzw. dyskalkulii, u uczniów na drugim etapie edukacyjnym –  klasy IV, V, VI.

Badanie składa się z dwóch części:
spotkania z psychologiem i pedagogiem.

1 spotkanie: Badanie psychologiczne ma formę różnego rodzaju zadań, łamigłówek i układanek oraz rozmowy (ok. 1,5  – 2 godz.).
2 spotkanie: Badanie pedagogiczne (ok. 1,5 – 2 godz.)

500 zł

Maja Lasota
Patrycja Olejniczak
(część psychologiczna)

Iwona Milintowicz
(część pedagogiczna)

Diagnoza dyskalkulii
u uczniów w wieku
13-16 lat

Diagnoza pod kątem trudności arytmetycznych, tzw. dyskalkulii, u uczniów na drugim etapie edukacyjnym – klasy VI, VII, VIII.

Badanie składa się z dwóch części:
spotkania z psychologiem i pedagogiem.

1 spotkanie: Badanie psychologiczne ma formę różnego rodzaju zadań, łamigłówek i układanek oraz rozmowy
(ok. 1,5 – 2 godz.).
2 spotkanie: Badanie pedagogiczne (ok. 1,5 – 2 godz.)

500 zł

Maja Lasota
Patrycja Olejniczak
(część psychologiczna)

Iwona Milintowicz
(część pedagogiczna)

Diagnoza procesów integracji sensorycznej

3 spotkania (wywiad + testy)

3 x 45 minut

350 zł

Małgorzata Krawczyńska

Konsultacja procesów integracji sensorycznej

Przeprowadzana przez fizjoterapeutę, terapeutę SI.

Konsultacja służy ocenie dysfunkcji sensorycznych u dzieci –  szczególnie młodszych – lub u dzieci, które nie mogą mieć wykonanej pełnej diagnozy procesów integracji sensorycznej.

170 zł

Anna Sawicka
Aleksandra Paszek
Małgorzata Krawczyńska

Diagnoza KORP
(Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego)

Czas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb dziecka, jego wieku oraz trudności.

Przewidywana liczba spotkań – 3:
I – wywiad z rodzicem (20 min) oraz I etap diagnozowania dziecka (40 min)
II – II etap diagnozowania dziecka (45 min)
III – omówienie diagnozy z rodzicem (30 min)

350 zł

 

Badania dysgrafii, dysortografii

Badanie składa się z dwóch części:
spotkania z psychologiem i pedagogiem.

Badanie psychologiczne ma formę różnego rodzaju zadań, łamigłówek i układanek oraz rozmowy i trwa około 1,5 godz.
Podczas badania pedagogicznego (czas trwania ok. 1,5 – 2,5 godz.) ocenia się m.in. rozwój zdolności czytania i pisania oraz charakter popełnianych błędów.
Badania prowadzimy z wykorzystaniem testów kwestionariuszowych, które w sposób obiektywny wskazują poziom nasilenia trudności.

Po umówieniu się prosimy o przyniesienie na każdą wizytę:

·       opinii o uczniu sporządzonej przez nauczyciela języka polskiego

·       przykładowych zeszytów dziecka, w miarę możliwości od najwcześniejszych etapów nauki,

·       opinii wydanych przez inne poradnie (jeśli dziecko było wcześniej diagnozowane),

·       dokumentacji lekarskiej (niekoniecznie)

500 zł

Maja Lasota
Patrycja Olejniczak
(część psychologiczna)

Iwona Milintowicz
(część pedagogiczna)

Konsultacja psychologiczna

1 spotkanie (ok. 1 godziny)

130 zł

Maja Lasota
Patrycja Olejniczak


TERAPIE INDYWIDUALNE

Opłaty dokonywane są przed zajęciami na konto bankowe poradni, co najmniej dwa dni przed zajęciami. NUMER KONTA: 75 1020 5242 0000 2202 0394 4006
Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mail poradni: poradnia@unlock.wroclaw.pl.

TERAPIE

CZAS

CENA

PROWADZĄCY

Terapia logopedyczna (neurologopeda, specjalista
w pracy z dziećmi z ASD)

45 minut

110 zł

Justyna Bryja

60 minut

130 zł

Terapia psychologiczna

45 minut

110 zł

Małgorzata Krawczyńska

Maja Lasota
Patrycja Olejniczak
Aleksandra Publicewicz

60 minut

130 zł

Terapia integracji sensorycznej

45 minut

110 zł

Małgorzata Krawczyńska
Aleksandra Paszek
Anna Sawicka

60 minut

130 zł

Terapia czaszkowo-krzyżowa

45 minut

110 zł

Anna Sawicka

60 minut

130 zł

Biofeedback

 

100 zł

Justyna Bryja
Agnieszka Fogiel-Pawłowska
Małgorzata Krawczyńska

Terapia ręki

45 minut

110 zł

Iwona Milintowicz

60 minut

130 zł

Terapia taktylna

45 minut

110 zł

Anna Sawicka

60 minut

130 zł

Fizjoterapia

45 minut

110 zł

Piotr Dudzic

Anna Sawicka

60 minut

130 zł


ZAJĘCIA GRUPOWE

Opłaty dokonywane są przed zajęciami z góry za cały miesiąc. Płatność na konto bankowe poradni co najmniej dwa dni przed pierwszymi zajęciami.
NUMER KONTA: 75 1020 5242 0000 2202 0394 4006.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Grupy 4-5 osobowe. Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mail poradni: poradnia@unlock.wroclaw.pl.

ZAJĘCIA

CZAS

CENA

PROWADZĄCY

Terapia Snoezelen w Sali Doświadczania Świata

45 min

30 zł

Justyna Bryja
Małgorzata Krawczyńska
Iwona Milintowicz
Aleksandra Publicewicz
Marta Rosa
Anna Sawicka

Trening Umiejętności Społecznych

45 min

30 zł

Patrycja Olejniczak
Aleksandra Publicewicz

Robotyka

60 min

40 zł

Kamil Czechura

Zaktualizowano 10.06.2021