Cennik

DIAGNOZY

Opłaty dokonywane są przed diagnozami na konto bankowe poradni, co najmniej dwa dni przed diagnozą. NUMER KONTA: 75 1020 5242 0000 2202 0394 4006.
Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mail poradni: poradnia@unlock.wroclaw.pl.

DIAGNOZY

CZAS

CENA

PROWADZĄCY

Całościowa konsultacja specjalistyczna dotycząca problemów rozwojowych u dzieci, ukierunkowanie diagnostyczne i terapeutyczne

1 spotkanie (ok. 2 godziny)

300 zł

Agata Jankiewicz

Diagnoza logopedyczna

2-3 spotkania

220 zł

Justyna Bryja

Diagnoza dojrzałości szkolnej

Czas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb dziecka, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań – 3:
I – wywiad z rodzicem (50 minut)
II – diagnoza psychologiczna (80 minut)
III – omówienie diagnozy z rodzicem (30 minut)

400 zł

Małgorzata Krawczyńska

Diagnoza procesów integracji sensorycznej

3 spotkania (wywiad + testy)

3 x 45 minut

350 zł

Anna Sawicka

Małgorzata Krawczyńska

Konsultacja procesów integracji sensorycznej

Przeprowadzana przez fizjoterapeutę, terapeutę SI. Konsultacja służy ocenie dysfunkcji sensorycznych u dzieci –  szczególnie młodszych – lub u dzieci, które nie mogą mieć wykonanej pełnej diagnozy procesów integracji sensorycznej.

170 zł

Anna Sawicka

Małgorzata Krawczyńska

Diagnoza KORP
(Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego)

Czas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb dziecka, jego wieku oraz trudności. Przewidywana liczba spotkań – 3:
I – wywiad z rodzicem (20 min) oraz I etap diagnozowania dziecka (40 min)
II – II etap diagnozowania dziecka (45 min)
III – omówienie diagnozy z rodzicem (30 min)

350 zł

Anna Rudowicz

Badania dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii

Badanie składa się z dwóch części: spotkania z psychologiem i pedagogiem,
Badanie psychologiczne ma formę różnego rodzaju zadań, łamigłówek i układanek oraz rozmowy i trwa około 1,5 godziny.
Podczas badania pedagogicznego (czas trwania ok. 1,5 – 2,5 godz.) ocenia się m.in. rozwój zdolności czytania i pisania oraz charakter popełnianych błędów.
Badania prowadzimy z wykorzystaniem testów kwestionariuszowych, które w sposób obiektywny wskazują poziom nasilenia trudności.

Po umówieniu się prosimy o przyniesienie na każdą wizytę:

·         opinii o uczniu sporządzonej przez nauczyciela języka polskiego

·         przykładowych zeszytów dziecka, w miarę możliwości od najwcześniejszych etapów nauki,

·         opinii wydanych przez inne poradnie (jeśli dziecko było wcześniej diagnozowane),

·         dokumentacji lekarskiej (niekoniecznie)

500 zł

Iwona Milintowicz

Angelika Paruch

 

TERAPIE INDYWIDUALNE

Opłaty dokonywane są przed zajęciami na konto bankowe poradni, co najmniej dwa dni przed zajęciami. NUMER KONTA: 75 1020 5242 0000 2202 0394 4006
Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mail poradni: poradnia@unlock.wroclaw.pl.

TERAPIE

CZAS

CENA

PROWADZĄCY

Terapia logopedyczna (neurologopeda, specjalista w pracy z dziećmi z ASD)

45 minut

110 zł

Justyna Bryja

60 minut

130 zł

Terapia psychologiczna

45 minut

110 zł

Małgorzata Krawczyńska
Angelika Paruch
Aleksandra Publicewicz
Anna Rudowicz

60 minut

130 zł

Terapia integracji sensorycznej

45 minut

110 zł

Małgorzata Krawczyńska

Anna Sawicka

60 minut

130 zł

Terapia czaszkowo-krzyżowa

45 minut

110 zł

Anna Sawicka

60 minut

130 zł

Biofeedback

 

100 zł

Justyna Bryja
Agnieszka Fogiel-Pawłowska
Małgorzata Krawczyńska

Terapia ręki

45 minut

110 zł

Iwona Milintowicz

Angelika Paruch

60 minut

130 zł

Terapia taktylna

45 minut

110 zł

Anna Sawicka

60 minut

130 zł

Fizjoterapia

45 minut

110 zł

Piotr Dudzic

Anna Sawicka

60 minut

130 zł

 

ZAJĘCIA GRUPOWE

Opłaty dokonywane są przed zajęciami z góry za cały miesiąc. Płatność na konto bankowe poradni co najmniej dwa dni przed pierwszymi zajęciami.
NUMER KONTA: 75 1020 5242 0000 2202 0394 4006.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Grupy 4-5 osobowe. Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mail poradni: poradnia@unlock.wroclaw.pl.

ZAJĘCIA

CZAS

CENA

PROWADZĄCY

Terapia Snoezelen w Sali Doświadczania Świata

45 min

30 zł

Justyna Bryja
Małgorzata Krawczyńska
Iwona Milintowicz
Aleksandra Publicewicz
Marta Rosa
Anna Sawicka

Trening Umiejętności Społecznych

45 min

30 zł

Aleksandra Publicewicz
Anna Rudowicz

Robotyka

60 min

40 zł

Kamil Czechura