CENNIK CENTRUM „UNLOCK”

DIAGNOZY

Opłaty dokonywane są przed diagnozami na konto bankowe, co najmniej dwa dni przed diagnozą. Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mail poradni: centrum@unlock.wroclaw.pl

 

DIAGNOZY

CZAS/OPIS

CENA

(cena zawiera informację w formie pisemnej)

ADOS-2

Protokół obserwacji do diagnozy autyzmu, stosowana u dzieci powyżej 12 miesiąca życia i osób dorosłych.

 

Badanie dziecka odpowiednim modułem ADOS- 2 , sporządzenie protokołu obserwacji, omówienie z rodzicem.

 

 

900 zł

 

 

Kompleksowa diagnoza w kierunku autyzmu

i Zespołu Aspergera we współpracy z psychiatrą dziecięcym i innymi specjalistami,

z wykorzystaniem narzędzia ADOS-2.

·         Wywiad diagnostyczny (wizyta bez dziecka)

·         Obserwacja diagnosty (wizyta

z dzieckiem) – badanie ADOS-2; konsultacja terapeuty SI

·         Obserwacja diagnostyczna dziecka przez zespół specjalistów (logopeda, psycholog, pedagog specjalny)

·         Obserwacja psychiatry dziecięcego (wizyta z dzieckiem)

·         Konsylium specjalistów – diagnoza

 

Przekazanie diagnozy (wizyta bez dziecka).

2100zł

(CENA PROMOCYJNA do końca marca)

2400 zł

 

Całościowa konsultacja specjalistyczna dotycząca problemów rozwojowych u dzieci, ukierunkowanie diagnostyczne i terapeutyczne

2 spotkania

 

·         Wywiad z rodzicami (bez dziecka) – 1,5– 2 godzin

·         Obserwacja dziecka z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych dla oceny problemów rozwojowych (40-60 minut)

 

Wydanie opinii z zaleceniami.

 

 

 

 

550 zł

Konsultacja

logopedyczna

Wywiad z rodzicem/analiza dokumentacji, orientacyjne badanie logopedyczne, wydanie pisemnych zaleceń.

 

200 zł

Diagnoza procesów

integracji sensorycznej

3 spotkania (wywiad + testy) 3 x 45 minut

600 zł

Konsultacja procesów integracji sensorycznej/konsultacja fizjoterapeutyczna

Przeprowadzana przez fizjoterapeutę, terapeutę SI.

 

250 zł

                                              

Konsultacja służy ocenie dysfunkcji sensorycznych u dzieci – szczególnie młodszych

– lub u dzieci, które nie mogą mieć wykonanej pełnej diagnozy procesów integracji sensorycznej.

 

 

Diagnoza KORP (Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego)

Czas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb dziecka, jego wieku oraz trudności. Przewidywana liczba spotkań 2 – 3, które obejmują wywiad z rodzicem, etap diagnozowania dziecka oraz omówienia diagnozy z rodzicem.

 

UWAGA!

Możliwość otrzymania dodatkowo do diagnozy pełnego pakietu programu terapeutycznego z zaleceniami ćwiczeń domowych z obszarów, które w wyniku diagnozy zostały ujawnione, wraz z linkami do stosownych filmików instruktażowych. Cena 80 zł.

Ta oferta nie musi być powiązana z częścią diagnostyczną i można się na nią zdecydować w późniejszym terminie.

 

 

 

 

 

 

 

500 zł

 

Diagnoza poziomu rozwoju umysłowego dziecka – Skala Inteligencji Standford-Binet 5,

1 spotkanie.

 

Celem jest pomiar intelektu wystandaryzowanym testem Skala Inteligencji Standford-Binet 5, który pozwala ocenić zdolności poznawcze dziecka, jego mocne

i słabsze strony a także daje specjaliście możliwość rozróżnić stopnie niepełnosprawności intelektualnej oraz zaburzenia rozwojowe.

Czas trwania uzależniony jest od

indywidualnych potrzeb dziecka.

Badanie jest przeznaczone dla osób od 2 roku życia. Poprzedzone jest wywiadem z rodzicem, kończy się pisemną opinią.

 

 

 

 

 

 

400 zł

 

TERAPIE INDYWIDUALNE

Opłaty dokonywane są przed zajęciami na konto bankowe, co najmniej dwa dni przed zajęciami. Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mail poradni: centrum@unlock.wroclaw.pl

 

TERAPIE

CZAS

CENA

Terapia logopedyczna                                                 

60 minut

150 zł

Terapia psychologiczna

60 minut

150 zł

Terapia integracji sensorycznej

60 minut

150 zł

Terapia pedagogiczna z terapią ręki

60 minut

150 zł

Terapia taktylna

45 minut

150 zł

 

ZAJĘCIA GRUPOWE

 

Opłaty dokonywane są przed zajęciami z góry za cały miesiąc. Płatność na konto bankowe centrum co najmniej dwa dni przed pierwszymi zajęciami. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Grupy 4-5 osobowe. Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mail: centrum@unlock.wroclaw.pl

 

ZAJĘCIA

CZAS

CENA

Terapia Snoezelen w Sali Doświadczania Świata

60 min

70 zł

Trening Umiejętności Społecznych

60 min

70 zł

 

SZKOLENIA

 

Opłaty dokonywane są przed szkoleniami. Płatność na konto bankowe centrum co najmniej dwa dni przed szkoleniem. Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mail: centrum@unlock.wroclaw.pl

 

SZKOLENIE

CZAS

CENA

Szkolenie UNLOCK ® I stopnia

2x5h

499 zł

Szkolenie certyfikowane terapeuty UNLOCK® II stopnia

5 x 6h spotkań (w sumie 30h)

699 zł

Szkolenie „Uczeń ze spektrum autyzmu

w placówce masowej” rekomendowane dla Rad Pedagogicznych

 

3 x 45 min

 

2500 zł

Szkolenie „Kompleksowe formy wsparcia diagnostycznego i terapeutycznego dziecka

z objawami ASD w ujęciu niedyrektywnym”

 

7 x 60h

 

390 zł

 

Zaktualizowano 26.01.2024