DIAGNOZY

DIAGNOZY

CZAS

CENA

PROWADZĄCY

Całościowa konsultacja specjalistyczna dotycząca problemów rozwojowych u dzieci, ukierunkowanie diagnostyczne i terapeutyczne (diagnoza funkcjonalna)

2 spotkanie (ok. 90 minut)

400 zł

Jankiewicz Agata

Diagnoza logopedyczna

1 spotkanie (ok. 60 minut)

120 zł

Bryja Justyna

Diagnoza dojrzałości szkolnej

Czas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb dziecka, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań ok. 3:
I – wywiad z rodzicem (50 minut)
II – diagnoza psychologiczna (80 minut)
III – omówienie diagnozy z rodzicem (30 minut)

400 zł

Kikoła Joanna

Krawczyńska Małgorzata

Diagnoza procesów integracji sensorycznej

3 spotkania (wywiad + testy)

3 x 45 minut

350 zł

Krawczyńska Małgorzata

Sawicka Anna

Diagnoza KORP (Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego)

Czas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb dziecka, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań ok. 3:

I – wywiad z rodzicem (20 min) oraz I etap diagnozowania dziecka (40 min)

II – II etap diagnozowania dziecka (45 min)

III – omówienie diagnozy z rodzicem (30 min)

350 zł

Wolnicka Anna

TERAPIE INDYWIDUALNE

Opłaty dokonywane są przed zajęciami.
Możliwość płatności na konto bankowe poradni co najmniej dwa dni przed zajęciami. NUMER KONTA: 75 1020 5242 0000 2202 0394 4006
Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mail poradni: poradnia@unlock.wroclaw.pl

TERAPIE

CZAS

CENA

PROWADZĄCY

Terapia logopedyczna

30 minut

70 zł

Bryja Justyna

45 minut

90 zł

60 minut

110 zł

Terapia psychologiczna

30 minut

70 zł

Kikoła Joanna

Krawczyńska Małgorzata

Paruch Angelika

Publicewicz Aleksandra

Wolnicka Anna

45 minut

90 zł

60 minut

110 zł

Integracji sensorycznej

30 minut

70 zł

Krawczyńska Małgorzata

Sawicka Anna

45 minut

90 zł

60 minut

110 zł

Terapia czaszkowo – krzyżowa

30 minut

70 zł

Sawicka Anna

45 minut

90 zł

Biofeedback

30 – 45 minut

70 zł

Bryja Justyna

Fogiel – Pawłowska Agnieszka

Krawczyńska Małgorzata

Terapia ręki

30 minut

70 zł

Milintowicz Iwona

Sawicka Anna

45 minut

90 zł

Terapia taktylna

30 minut

70 zł

Sawicka Anna

45 minut

90 zł

Fizjoterapia

30 minut

70 zł

Dudzic Piotr

Sawicka Anna

45 minut

90 zł

60 minut

110 zł

Język angielski

45 minut

80 zł

Rosa Marta

ZAJĘCIA GRUPOWE

Opłaty dokonywane są przed zajęciami z góry za cały miesiąc. Możliwość płatności na konto bankowe poradni co najmniej dwa dni przed pierwszymi zajęciami. NUMER KONTA: 75 1020 5242 0000 2202 0394 4006

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Grupy 4-5 osobowe. Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mail poradni – poradnia@unlock.wroclaw.pl

TERAPIE

CZAS

CENA

PROWADZĄCY

Dogoterapia i hipoterapia

60 min

60 zł

Zajęcia odbywające się we wrocławskim „Konikowie”

Terapia Snoezelen w Sali Doświadczania Świata

45 min

30 zł

Bryja Justyna

Krawczyńska Małgorzata

Milintowicz Iwona

Publicewicz Aleksandra

Rosa Marta

Sawicka Anna

Zajęcia teatralne

60 min

40 zł

Łoś – Franczak Iwona

Arteterapia sensoryczno – motoryczna

45 min

30 zł

Buko Urszula

Ogólnorozwojowe

45 min

30 zł

Kikoła Joanna

Socjoterapeutyczne

45 min

30 zł

Kikoła Joanna

Trening Umiejętności Społecznej

45 min

30 zł

Kikoła Joanna

Publicewicz Aleksandra

Wolnicka Anna

Język Angielski

45 min

40 zł

Rosa Marta

Zajęcia taneczne

60 min

40 zł

Szulc – Wawrzyniak Dagmara

Zajęcia modelarstwo

60 min

40 zł

Czechura Kamil

Muzykoterapia

60 min

40 zł

Koza Natalia

Zajęcia karate

45 min

40 zł

Ziółkowski Kacper

Robotyka

60 min

40 zł

Czechura Kamil

Solak Szymon

SZKOLENIA

Szkolenia dla Rad Pedagogicznych – 1000 zł (certyfikaty i materiały szkoleniowe).

Szkolenia organizowane w Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „UNLOCK” przy ul. Ostrowskiego przy tej samej tematyce 200 zł od osoby.

Dla pozostałych zainteresowanych ceny szkoleń ustalamy indywidualnie.