Kompleksowa diagnoza w kierunku autyzmu i Zespołu Aspergera we współpracy z psychiatrą dziecięcym i innymi specjalistami, z wykorzystaniem narzędzia ADOS-2.

  • Wywiad diagnostyczny (wizyta bez dziecka)
  • Obserwacja diagnosty (wizyta z dzieckiem) – badanie ADOS-2; konsultacja terapeuty SI
  • Obserwacja diagnostyczna dziecka przez zespół specjalistów (logopeda, psycholog, pedagog specjalny)
  • Obserwacja psychiatry dziecięcego (wizyta z dzieckiem)
  • Konsylium specjalistów – diagnoza

Przekazanie diagnozy (wizyta bez dziecka)