Prowadzimy następujące diagnozy:

Kompleksowa diagnoza - autyzm i zespół Aspergera

Kompleksowa diagnoza w kierunku autyzmu i Zespołu Aspergera we współpracy z psychiatrą dziecięcym i  innymi specjalistami, z wykorzystaniem narzędzia ADOS-2 .

Etapy:

 • Pogłębiony wywiad diagnostyczny (wizyta bez dziecka),
 • Analiza dotychczasowej dokumentacji medycznej i terapeutycznej,
 • Badanie ADOS-2,
 • Konsultacja fizjoterapeuty – terapeuty SI,
 • Obserwacje diagnostyczne dziecka przez zespół specjalistów:

logopeda,

– psycholog (w razie potrzeby wykonanie testu  – Skala Inteligencji Stanford-Binet 5)

– pedagog specjalny,

 •  Konsultacja – badanie psychiatry dziecięcego (wizyta rodziców z dzieckiem).

Konsylium specjalistów – diagnoza. Spotkanie podsumowujące cały proces diagnostyczny, omówienie diagnozy, przekazanie wniosków oraz zaobserwowanych potrzeb osoby badanej. Przekazanie pisemnej opinii – dokumentu z opisem diagnozy oraz zaleceniami (do dwóch tygodni po konsylium)

Odtwórz wideo

ADOS-2

Protokół obserwacji do diagnozy autyzmu stosowany u dzieci powyżej 12 miesiąca życia i osób dorosłych. 

W jego ramach odbywa się:

– badanie dziecka odpowiednim modułem ADOS-2 przez certyfikowanego terapeutę,
– sporządzenie protokołu obserwacji,
– omówienie z rodzicem.

Badanie ADOS-2 (z ang. Autism Diagnostic Observation Schedule –
druga wersja)
 to jedno z najlepszych
narzędzi w diagnostyce autyzmu. Zwane jest „złotym standardem diagnozy”. 

Całościowa konsultacja

Całościowa konsultacja specjalistyczna dotycząca problemów rozwojowych u dzieci – ukierunkowanie diagnostyczne i terapeutyczne.

Dwa spotkania:
– Spotkanie 1 – wywiad z rodzicami (bez dziecka),
– Spotkanie 2 – obserwacja dziecka z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych dla oceny problemów rozwojowych

Konsultację kończy wydanie opinii z zaleceniami.

Konsultacja logopedyczna

Wywiad z rodzicem/analiza dokumentacji, orientacyjne badanie logopedyczne, wydanie pisemnych zaleceń.

Integracja sensoryczna – diagnoza

Diagnoza procesów integracji sensorycznej przeprowadzana przez fizjoterapeutę, terapeutę SI. Obejmuje trzy spotkania po ok. 45 minut, podczas których terapeuta przeprowadza wywiad oraz specjalistyczne testy.

Konsultacja procesów integracji sensorycznej / konsultacja fizjoterapeutyczna

Przeprowadzana przez fizjoterapeutę, terapeutę SI.
Konsultacja służy ocenie dysfunkcji sensorycznych u dzieci – szczególnie młodszych – lub u dzieci, które nie mogą mieć wykonanej pełnej diagnozy procesów integracji sensorycznej.

Diagnoza poziomu rozwoju umysłowego dziecka Skala Inteligencji Stanford-Binet 5

Ma na celu pomiar intelektu narzędziem, jakim jest Skala Inteligencji Standford-Binet 5 – test oparty o najbardziej aktualną w świecie nauki teorię inteligencji (CHC), który pozwala ocenić zdolności poznawcze dziecka, jego mocne i słabsze strony, a także daje specjaliście możliwość rozróżnić stopnie niepełnosprawności intelektualnej oraz zaburzenia rozwojowe.

Czas trwania uzależniony jest od indywidualnych potrzeb dziecka: w wersji skróconej może trwać 15 do 75 minut, w wersji standardowej od 45 do 90 minut.
Badanie jest przeznaczone dla osób od 2 roku życia. Poprzedzone jest wywiadem z rodzicem. Test ma formę łamigłówek z użyciem klocków, kolorowych figur i matryc, odbywa się w spokojnej i komfortowej atmosferze, kończy się pisemną opinią wydaną przez psychologa prowadzącego badanie.

Diagnoza KORP (Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego)

KORP to test przeznaczony do oceny rozwoju dziecka od 1 roku życia do 9 lat i 11 miesięcy. Pozwala na ustalenie czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego.

Czas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb dziecka, jego wieku oraz trudności. Przewidywana liczba spotkań 2 – 3, które obejmują wywiad z rodzicem, etap diagnozowania dziecka oraz omówienia diagnozy z rodzicem

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna to indywidualne spotkanie dziecka
z psychologiem, mające na celu ocenę stanu psychicznego pacjenta poprzez rozmowę i obserwację.

Konsultacja odbywa się w sposób dostosowany do potrzeb dziecka, z zachowaniem miłej i komfortowej atmosfery, a u młodszych pacjentów także z wykorzystaniem zabawy. Konsultacja kończy się wydaniem pisemnej opinii wraz z dalszymi zaleceniami.

Przed konsultacją odbywa się rozmowa z rodzicem w formie wywiadu diagnostycznego, w celu zebrania potrzebnych informacji o codziennym funkcjonowaniu dziecka i niepokojących zachowaniach /objawach, które podlegać będą konsultacji.

Dowiedz się więcej o diagnozach jakie prowadzimy

Zobacz nasze opinie

Radosław W.

Dzień dobry, Z mojej strony potwierdzam, że jesteśmy zadowoleni i usatysfakcjonowani procesem diagnozy naszego syna. Przebiegał on w sposób profesjonalny, w przyjaznej, pozytywnej atmosferze, nie powodując stresu dla dziecka, a sama opinia końcowa była bardzo szczegółowa, rzeczowa i wyczerpująca. Pozdrawiam.

Agnieszka Rogowska

Gdy jakiś czas temu mój synek zaczął zwracać na siebie uwagę swoimi nietypowymi zachowaniami, skierowaliśmy swoje kroki do poradni psychologiczno-pedagogicznej „Unlock”, by dokonać diagnozy synka pod kątem spectrum autyzmu. Do dzisiaj uważam, że był to najlepszy wybór - fachowcy z powołania, oddani swojej pracy, pełni życzliwości, zaangażowania, empatii a przy tym o ogromnej wiedzy zarówno merytorycznej, jak i holistycznej i dużym . Spotkania ze specjalistami w dogodnych terminach, nawet wieczorami, online - tu bardzo pozytywnie wspominam panią Agatę, która wnikliwie przeprowadzała wstępny wywiad, analizując każdy detal, dopytując o szczegóły, nie pomijając żadnej istotnej kwestii, jednocześnie dzieląc się swoimi uwagami, radami i ogromnym doświadczeniem. W zasadzie w przeciągu miesiąca mieliśmy za sobą spotkania ze wszystkimi specjalistami (w tym logopeda, psycholog, psychiatra, terapeuta SI), test ADOS-2, dzięki czemu otrzymaliśmy wnikliwą i jednoznaczną diagnozę i mogliśmy zacząć działać w kierunku odpowiednich terapii, szukać placówki przedszkolnej dla synka i dokonywać zmian w codziennym funkcjonowaniu, by jak najlepiej sprzyjać jego rozwojowi. Nie wspomnę o tym, że po całym procesie diagnostycznym nie zostaliśmy pozostawieni sami sobie. Dostaliśmy szereg porad, linków, materiałów o tym, jakie dalsze kroki podjąć, co warto sprawdzić, gdzie się udać. Dzięki temu czuliśmy się pewniej i odpowiednio zaopiekowani, bo trzeba przyznać, że diagnoza autyzmu nie jest czymś, na co rodzice są zwykle gotowi i co jest na początku łatwe. Sądzę, że dzięki profesjonalizmowi kadry poradni „Unlock”, doświadczeniu specjalistów, ogromnej wiedzy a przede wszystkim ludzkiemu podejściu, wsparciu i zaangażowaniu, było nam łatwiej mierzyć się później z wyzwaniami, jakie na rodziców dziecka w spectrum czeka ze strony instytucji publicznych i systemu opieki zdrowotnej. Zdecydowanie poleciłabym „Unlock” jako najlepsze miejsce, w którym można uzyskać fachową pomoc, przeprowadzić rzetelną diagnozę, skorzystać z przeróżnych terapii a przy tym w przyjaznej atmosferze i z dogodnymi terminami. Żałuję, że nie ma więcej takich miejsc i że więcej dzieci nie może liczyć na właściwą pomoc w sprzyjającym otoczeniu.

Zespół diagnostyczny

Agata Jankiewicz

Terapeutka dzieci z ASD oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi, pedagog specjalny, terapeutka SI, koordynator zespołu specjalistów diagnozujących zaburzenia ASD, diagnosta ADOS-2.

Koordynator ds. edukacji i terapii w Stowarzyszeniu na Rzecz Edukacji, Terapii i Wspomagania Dzieci z ASD „UNLOCK”.
Założycielka i dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej „UNLOCK” I stopnia, (wcześniej „Dar Losu”) i Niepublicznej Szkoły Branżowej „UNLOCK” I stopnia adresowanej dla dzieci ze spektrum autyzmu.

 • Instytut Psychologii UWr – Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami – studia podyplomowe
 • Pedagogika Prawa i Readaptacji nieprzystosowanych społecznie – 2,5 letnie studia podyplomowe
 • Certyfikowany trening terapii psychobiologicznej
 • Studia doktoranckie z zakresu pedagogiki i psychologii zdrowia
 • Kinezjologia Edukacyjna – I, II, III stopień
 • Terapia Pedagogiczna – kurs kwalifikacyjny
 • Metoda Dobrego Startu
 • Zrozumieć autyzm w ujęciu HANDLE
 • Szkoła psychoterapii Gestalt
 • Interwencja kryzysowa
Renata Ostrowska-Stopczyńska
Lekarz psychiatra dzieci i młodzieży
współpracuje ze szkołami
dla dzieci ze spektrum autyzmu,
jest członkiem specjalistycznego zespołu diagnostyczno – terapeutycznego
w Zespole Szkół Niepublicznych „UNLOCK”    
Anna Sawicka

Fizjoterapeuta z doświadczeniem w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu

 • Zrozumieć autyzm w ujęciu HANDLE
 • Integracja Sensoryczna
 • Sala Doświadczania Świata – Odprężenie w Bezpiecznym Miejscu
 • Praca z traumą u dzieci i dorosłych
 • Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka
 • Kurs podstawowy koncepcji Kurs PNF1 i PNF2
 • Terapia taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej
 • Terapia ręki
 • Elementy Kinezjologii Edukacyjnej (metoda Dennisona) jako metody wspierającej proces uczenia się
 • Wprowadzenie do muzykoterapii integralnej
 • Praktyczne techniki czaszkowo-krzyżowe
 • Instruktor rekreacji ogólnej

Jak się z nami skontaktować?

Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczno-Szkoleniowe "UNLOCK"

Diagnoza ASD
 

Pozostałe diagnozy i terapie