Rejestracja

Rejestracja Online:

Rejestracja telefoniczna:
+48 517 722 685, +48 513 684 125 
poniedziałek, wtorek, czwartek  8.00 – 15.00,  środa i piątek: 14.00-18.00,

W przypadku osobistego kontaktu z sekretariatem, zapraszamy po wcześniejszym umówieniu się, w środy w godzinach 14.00-18.00.

Rejestracja mailowa:
centrum@unlock.wroclaw.pl

Rejestracja na diagnozy/konsultacje składające się z kilku spotkań dotyczy pierwszego spotkania. Kolejne spotkania zostaną z Państwem umówione przez sekretariat po pierwszej wizycie.

Podczas rejestracji prosimy o podanie konkretnej nazwy diagnozy/konsultacji/terapii z tabeli poniżej, imienia i nazwiska opiekuna i dziecka oraz adresu e-mailowego i numeru telefonu. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO

 

DIAGNOZY/KONSULTACJE

Zarejestruj się na diagnozę/konsultację: centrum@unlock.wroclaw.pl, +48 517 722 685, +48 513 684 125

Diagnoza/konsultacja

Termin rejestracji

Diagnosta/terapeuta

Protokół obserwacji do diagnozy autyzmu, stosowana u dzieci powyżej 12 miesiąca życia i osób dorosłych.

Poniedziałki, 13.30 -15.00 (włącznie z wywiadem z rodzicami)

Cena: 900 zł

Agata Jankiewicz

Całościowa konsultacja specjalistyczna dotycząca problemów rozwojowych u dzieci, ukierunkowanie diagnostyczne i terapeutyczne

Wtorki 18.00-19.30, (wywiad z rodzicami online). Badanie dziecka zostanie umówione w kolejnym tygodniu po wywiadzie przez sekretariat.

Cena: 550 zł

Agata Jankiewicz

Kompleksowa diagnoza w kierunku autyzmu i Zespołu Aspergera we współpracy z psychiatrą dziecięcym i innymi specjalistami z wykorzystaniem narzędzia ADOS-2.

Środy 18.00-19.30 (wywiad z rodzicami online). Kolejne spotkania zostaną umówione  przez sekretariat .

Cena: 2100zł

(CENA PROMOCYJNA do końca marca)

2400 zł

Agata Jankiewicz (wywiad)

Diagnoza procesów integracji sensorycznej (3 spotkania) lub konsultacja (1 spotkanie)

Czwartki 16.00-17.00

Cena: 600 zł

Katarzyna Bednarska

Konsultacja logopedyczna

Środy 14.00-15.00

Cena: 200 zł

Anna Grodecka

Konsultacja psychologiczna

Poniedziałki 14.00-15.00

Cena: 200 zł

Magdalena Pietras

Diagnoza KORP (Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego)

Poniedziałki 15.00-16.00

Cena: 500 zł

Iwona Milintowicz

Diagnoza poziomu rozwoju umysłowego dziecka Skala Inteligencji Stanford-Binet 5

Poniedziałki 14.00-15.00

Cena: 400 zł

Magdalena Pietras

 

TERAPIE INDYWIDUALNE

Zarejestruj się na terapię: centrum@unlock.wroclaw.pl, +48 517 722 685, +48 513 684 125

Terapia

Termin rejestracji

Terapeuta

Terapia psychologiczna

Poniedziałki 15.00-16.00

Cena: 150 zł

Magdalena Pietras

Terapia taktylna

Środy 14.30-15.15

Cena: 165 zł

Aleksandra Korybska

Terapia integracji sensorycznej

Czwartki 18.00-19.00 

Cena: 150 zł

Katarzyna Bednarska

Terapia pedagogiczna z terapią ręki

Poniedziałki 15.00-16.00

Cena: 150 zł

Iwona Milintowicz

Terapia logopedyczna

Środy 15.00-16.00

Cena: 150 zł

Anna Grodecka

 

ZAJĘCIA GRUPOWE

Zarejestruj się na zajęcia grupowe: centrum@unlock.wroclaw.pl, +48 517 722 685, +48 513 684 125

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Grupy 4-5 osobowe. Grupa rusza po zebraniu liczby chętnych uczestników.

Zajęcia

Czas

Cena

Terapia Snoezelen w Sali Doświadczania Świata

60 min

70 zł

Trening Umiejętności Społecznych

60 min

70 zł

 

SZKOLENIA

Zapisz się na szkolenia: centrum@unlock.wroclaw.pl, +48 517 722 685, +48 513 684 125. 

Szkolenia

Czas

Cena

Szkolenie UNLOCK ® I stopnia

2x5h

499 zł

Szkolenie certyfikowane terapeuty UNLOCK® II stopnia

5 x 6h spotkań (w sumie 30h)

699 zł

Szkolenie „Uczeń ze spektrum autyzmu

w placówce masowej” rekomendowane dla Rad Pedagogicznych

 

3 x 45 min

 

2500 zł

Szkolenie „Kompleksowe formy wsparcia diagnostycznego i terapeutycznego dziecka

z objawami ASD w ujęciu niedyrektywnym”

 

7 x 60h

 

390 zł

 

Dołącz do nas na facebooku:

Lub napisz do nas: