Szkoła (48)

Jakie terapie przeprowadzamy?

Dowiedz się więcej o terapiach jakie prowadzimy

Zespół terapeutyczny

Iwona Milintowicz

Pedagog specjalny z kwalifikacjami do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu

 • Terapia ręki – I, II, III stopień
 • Sala Doświadczania Świata
 • Zrozumieć autyzm w ujęciu HANDLE – I stopień
 • Uprawnienia diagnostyczne:
  • KORP (Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego)

  • Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 7-9 lat

  • Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 10-12 lat

  • Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 13-15 lat

  • Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych u osób powyżej 16 roku życia

  • Diagnoza dyskalkulii u uczniów w wieku 10-12 lat

  • Diagnoza dyskalkulii u uczniów w wieku 13-16 lat

  • Diagnoza rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich

Anna Sawicka

Fizjoterapeuta z doświadczeniem w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu

 • Zrozumieć autyzm w ujęciu HANDLE
 • Integracja Sensoryczna
 • Sala Doświadczania Świata – Odprężenie w Bezpiecznym Miejscu
 • Praca z traumą u dzieci i dorosłych
 • Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka
 • Kurs podstawowy koncepcji Kurs PNF1 i PNF2
 • Terapia taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej
 • Terapia ręki
 • Elementy Kinezjologii Edukacyjnej (metoda Dennisona) jako metody wspierającej proces uczenia się
 • Wprowadzenie do muzykoterapii integralnej
 • Praktyczne techniki czaszkowo-krzyżowe
 • Instruktor rekreacji ogólnej
Katarzyna Bednarska

Terapeutka integracji sensorycznej, pedagog specjalny

 • Studia podyplomowe Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Kurs Terapia Neurotaktylna
 • Kurs Terapia Behawioralna w teorii i praktyce – kurs bazowy
 • „Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących – AAC
 • Studia podyplomowe „Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka”

Jak się z nami skontaktować?

Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczno-Szkoleniowe "UNLOCK"

Obsługa sekretariatu