Metoda UNLOCK®

CENA SZKOLENIA I STOPNIA – 499zł

II STOPNIA –  699 zł

Czym jest metoda UNLOCK®?

UNLOCK to
• zintegrowane, wieloaspektowe, niedyrektywne podejście terapeutyczne
i diagnostyczne skierowane do osób z ASD,
• połączenie istniejących obszarów metodologii w pragmatyczną, logiczną całość,
• efekt wieloletniego procesu zbierania, weryfikowania i łączenia doświadczeń
oraz tworzenia nowych sposobów oddziaływań.

Na czym opiera się metoda UNLOCK®?

Metoda UNLOCK opiera się na:
• rzetelnych podstawach z zakresu neurobiologii autyzmu,
• wieloletnim i wielowymiarowym doświadczeniu terapeutycznym, diagnostycznym i edukacyjnym w pracy z dziećmi i dorosłymi osobami z ASD,
• doświadczeniu osobistym – twórcy metody są też rodzicami dzieci z ASD,
• konkretnych efektach w postaci znaczącej wielowymiarowej poprawy funkcjonowania osób z ASD.

Szkolenia UNLOCK®

• UNLOCK jest narzędziem terapeutycznym i diagnostycznym niezwykle przydatnym w terapii i diagnozie zaburzeń ze spektrum autyzmu,

• wysoka efektywność i rzetelność wyników uzyskiwanych w procesie terapeutycznym UNLOCK zależy od odpowiedniego przeszkolenia,

• osoba chcąca wykorzystywać w swojej pracy narzędzia UNLOCK może uczestniczyć w szkoleniu podstawowym I stopnia oraz w szkoleniu zaawansowanym II stopnia,

• szkolenie kończy się certyfikatem uprawniającym do korzystania z narzędzia UNLOCK,

• warunkiem uczestnictwa w szkoleniu II stopnia jest ukończenie szkolenia I stopnia.

Do kogo adresowane są szkolenia UNLOCK®?

• Jeśli masz otwarty umysł i sięgasz poza obowiązujące definicje możliwości terapeutycznych dla osób dotkniętych autyzmem…
• Jeśli jesteś otwarty, by poznać proste i skuteczne strategie, techniki wsparcia funkcjonowania dzieci i dorosłych osób z ASD…
• Jeśli szukasz inspiracji do tworzenia optymalnej, pełnej wzajemnego zrozumienia, szacunku przestrzeni w relacji z osobami z ASD…
• Jeśli jesteś otwarty na to, żeby w zupełnie nowy, niezdefiniowany wcześniej sposób spojrzeć na potencjał osób dotkniętych autyzmem i możliwości jego ujawnienia…
• Jeśli szukasz efektywnych metody terapeutycznych i edukacyjnych…

… to szkolenie jest dla Ciebie!

Szkolenie UNLOCK® I stopnia

Rekomendowane dla nauczycieli, terapeutów i rodziców oraz dorosłych osób z ASD.

Czas trwania szkolenia: 2 x 5h spotkania w formie online.

Szkolenia UNLOCK® I stopnia – zagadnienia:

  1. Diagnoza różnicowa zaburzeń rozwojowych, poziom podstawowy.
  2. Wczesna interwencja w problemach neurorozwojowych.
  3. Neurofizjologiczne i anatomiczne podstawy zaburzeń sensorycznych u dzieci z ASD jako podstawa neurobiologii autyzmu.
  4. Organizacja i specyfika edukacji i terapii dzieci z ASD.
  5. Przekrój metod terapeutycznych, w tym nowatorskie podejście do komunikacji alternatywnej UNLOCK poziom podstawowy.

Szkolenie certyfikowane terapeuty Metody UNLOCK® II stopnia

Dla osób, które ukończyły szkolenie UNLOCK I stopnia
Szkolenie certyfikowane na specjalistę II stopnia kończy się uzyskaniem imiennego certyfikatu specjalisty UNLOCK.
Czas trwania szkolenia: 5 x 6h spotkań (w sumie 30h)

Obejrzyj film o metodzie UNLOCK®

 
 

 

Odtwórz wideo