Metoda UNLOCK®

Czym jest metoda UNLOCK®?

UNLOCK® to
• zintegrowane, wieloaspektowe, niedyrektywne podejście terapeutyczne
i diagnostyczne skierowane do osób z ASD,
• połączenie istniejących obszarów metodologii w pragmatyczną, logiczną całość,
• efekt wieloletniego procesu zbierania, weryfikowania i łączenia doświadczeń
oraz tworzenia nowych sposobów oddziaływań.

Na czym opiera się metoda UNLOCK®?

Metoda UNLOCK® opiera się na:
• rzetelnych podstawach z zakresu neurobiologii autyzmu,
• wieloletnim i wielowymiarowym doświadczeniu terapeutycznym, diagnostycznym i edukacyjnym w pracy z dziećmi i dorosłymi osobami z ASD,
• doświadczeniu osobistym – twórcy metody są też rodzicami dzieci z ASD,
• konkretnych efektach w postaci znaczącej wielowymiarowej poprawy funkcjonowania osób z ASD.

UNLOCK® jest narzędziem terapeutycznym i diagnostycznym niezwykle przydatnym w terapii i diagnozie zaburzeń ze spektrum autyzmu,

Wysoka efektywność i rzetelność wyników uzyskiwanych w procesie terapeutycznym UNLOCK zależy od odpowiedniego przeszkolenia,

Osoba chcąca wykorzystywać w swojej pracy narzędzia UNLOCK® może uczestniczyć w szkoleniu podstawowym I stopnia oraz w szkoleniu zaawansowanym II stopnia,

Szkolenie kończy się certyfikatem uprawniającym do korzystania z narzędzia UNLOCK®,

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu II stopnia jest ukończenie szkolenia I stopnia.

Do kogo adresowane są szkolenia UNLOCK?

• Jeśli masz otwarty umysł i sięgasz poza obowiązujące definicje możliwości terapeutycznych dla osób dotkniętych autyzmem…
• Jeśli jesteś otwarty, by poznać proste i skuteczne strategie, techniki wsparcia funkcjonowania dzieci i dorosłych osób z ASD…
• Jeśli szukasz inspiracji do tworzenia optymalnej, pełnej wzajemnego zrozumienia, szacunku przestrzeni w relacji z osobami z ASD…
• Jeśli jesteś otwarty na to, żeby w zupełnie nowy, niezdefiniowany wcześniej sposób spojrzeć na potencjał osób dotkniętych autyzmem i możliwości jego ujawnienia…
• Jeśli szukasz efektywnych metody terapeutycznych i edukacyjnych…
… to szkolenie jest dla Ciebie!

Szkolenie UNLOCK® I stopnia

Rekomendowane dla nauczycieli, terapeutów i rodziców oraz dorosłych osób z ASD.

Czas trwania szkolenia: 2 x 5h spotkania w formie online.

Szkolenia UNLOCK® I stopnia – zagadnienia:

Diagnoza różnicowa zaburzeń rozwojowych, poziom podstawowy.
Wczesna interwencja w problemach neurorozwojowych.
Neurofizjologiczne i anatomiczne podstawy zaburzeń sensorycznych u dzieci z ASD jako podstawa neurobiologii autyzmu.
Organizacja i specyfika edukacji i terapii dzieci z ASD.
Przekrój metod terapeutycznych, w tym nowatorskie podejście do komunikacji alternatywnej UNLOCK poziom podstawowy.

Obejrzyj film o metodzie UNLOCK.