Metoda UNLOCK®

Czym jest metoda UNLOCK®?

UNLOCK® to
• zintegrowane, wieloaspektowe, niedyrektywne podejście terapeutyczne
i diagnostyczne skierowane do osób z ASD,
• połączenie istniejących obszarów metodologii w pragmatyczną, logiczną całość,
• efekt wieloletniego procesu zbierania, weryfikowania i łączenia doświadczeń
oraz tworzenia nowych sposobów oddziaływań.

Na czym opiera się metoda UNLOCK®?

Metoda UNLOCK® opiera się na:
• rzetelnych podstawach z zakresu neurobiologii autyzmu,
• wieloletnim i wielowymiarowym doświadczeniu terapeutycznym, diagnostycznym i edukacyjnym w pracy z dziećmi i dorosłymi osobami z ASD,
• doświadczeniu osobistym – twórcy metody są też rodzicami dzieci z ASD,
• konkretnych efektach w postaci znaczącej wielowymiarowej poprawy funkcjonowania osób z ASD.

UNLOCK® jest narzędziem terapeutycznym i diagnostycznym niezwykle przydatnym w terapii i diagnozie zaburzeń ze spektrum autyzmu,

Wysoka efektywność i rzetelność wyników uzyskiwanych w procesie terapeutycznym UNLOCK zależy od odpowiedniego przeszkolenia,

Osoba chcąca wykorzystywać w swojej pracy narzędzia UNLOCK® może uczestniczyć w szkoleniu podstawowym I stopnia oraz w szkoleniu zaawansowanym II stopnia,

Szkolenie kończy się certyfikatem uprawniającym do korzystania z narzędzia UNLOCK®,

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu II stopnia jest ukończenie szkolenia I stopnia.

Do kogo adresowane są szkolenia UNLOCK?

• Jeśli masz otwarty umysł i sięgasz poza obowiązujące definicje możliwości terapeutycznych dla osób dotkniętych autyzmem…
• Jeśli jesteś otwarty, by poznać proste i skuteczne strategie, techniki wsparcia funkcjonowania dzieci i dorosłych osób z ASD…
• Jeśli szukasz inspiracji do tworzenia optymalnej, pełnej wzajemnego zrozumienia, szacunku przestrzeni w relacji z osobami z ASD…
• Jeśli jesteś otwarty na to, żeby w zupełnie nowy, niezdefiniowany wcześniej sposób spojrzeć na potencjał osób dotkniętych autyzmem i możliwości jego ujawnienia…
• Jeśli szukasz efektywnych metody terapeutycznych i edukacyjnych…
… to szkolenie jest dla Ciebie!

Szkolenie UNLOCK® I stopnia

Rekomendowane dla nauczycieli, terapeutów i rodziców oraz dorosłych osób z ASD.

Czas trwania szkolenia: 2 x 5h spotkania w formie online.

Obejrzyj film o metodzie UNLOCK.

PLAN SZKOLENIA

SZKOLENIE UNLOCK® I STOPNIA

1. CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji w posługiwaniu się narzędziami metody UNLOCK® I stopnia dla specjalistów, terapeutów, nauczycieli, asystentów, rodziców/opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu.
Szkolenie jest certyfikowane. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

2. HARMONOGRAM SZKOLENIA

9.00-13.00 – część pierwsza
• 9.00-10.00 – Diagnoza różnicowa zaburzeń rozwojowych, poziom podstawowy.
• 10.00-11.00 – Wczesna interwencja w problemach neurorozwojowych.
• 11.00-12.00 – Organizacja i specyfika edukacji i terapii dzieci z ASD oraz przekrój metod terapeutycznych.
• 12.00-13.00 – Neurofizjologiczne i anatomiczne podstawy zaburzeń sensorycznych u dzieci z ASD jako podstawa neurobiologii autyzmu.

13.30-17.30 – część druga
• 13.30-14.30 – Neurobiologiczne podstawy ASD.
• 14.30-15.30 – Interwencje biomedyczne jako alternatywa wspierania funkcjonowania osób z ASD.
• 15.30 -16.30 – Wprowadzenie do komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC.
• 16.30-17.30 – Nowatorskie podejście do komunikacji alternatywnej u niewerbalnych osób z ASD – Metoda Komunikacja Ułatwionej (FC) /Rapid Prompting Method (RPM).

Szkolenie podzielone jest na dwie części. Każda część trwa pięć godzin. Określone w harmonogramie moduły mogą odbiegać od zaplanowanego czasu.