Szkolenie "Dziecko ze spektrum autyzmu w placówce masowej"

 

DZIECKO ZE SPEKTRUM AUTYZMU W PLACÓWCE MASOWEJ

Program szkolenia

 1. Przyczyny i objawy oraz neurobiologiczne uwarunkowania powstawania zaburzeń u dzieci ze spektrum autyzmu.
 2. Rola czynników środowiskowych, w tym dietetycznych w występowaniu zaburzeń rozwojowych.
 3. Zmiana percepcji sensorycznej w wyniku uszkodzeń organicznych charakterystycznych dla zaburzeń rozwojowych – „Dlaczego dzieci ze spektrum autyzmu inaczej postrzegają rzeczywistość?”
 4. Omówienie objawów autystycznych.
 5. Opis przypadku pod kątem przyczyn, objawów, diagnozy wpływów terapeutycznych. Pokazanie dużego progresu i metod terapeutycznych, które na to wpłynęły.
 6. Omówienie przypadków dzieci – uczniów ze spektrum autyzmu i ich doświadczenie w szkole masowej.
 7. Ćwiczenia diagnostyczne – praktyczne ćwiczenia diagnozujące problemy. Jak rozpoznać ucznia ze spektrum autyzmu.  Symptomy nadchodzących problemów, jak ich nie przeoczyć – próby kinezjologiczne.
 8. Ćwiczenia zmniejszające napięcie mięśniowe i radzenie sobie w trudnych sytuacjach.
 9. Przekrój metod i technik do zastosowania w warunkach szkolnych.
 10. Problemy wynikające z zaburzeń integracji sensorycznej: wybrane ćwiczenia integracji sensorycznej, ćwiczenia doskonalące poczucie schematu ciała i poczucie ciała w przestrzeni.
 11. Ćwiczenia kinezjologii edukacyjnej i Weroniki Sherborne
 12. Niedyrektywne metody pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.
 13. Wybrane kroki terapii taktylnej.
 14. Ćwiczenia wspomagające koordynację ruchową i pracę ręki.
 15. Metody i techniki umożliwiające relaksację układu nerwowego.
 
Zapraszamy na szkolenie w atrakcyjnej cenie promocyjnej.
Koszt szkolenia jest częściowo dotowany z funduszy stowarzyszenia, którego jednym z celów statutowych jest przekazywanie wiedzy niezbędnej do stworzenia wspierającej przestrzeni do pracy z dziećmi z autyzmem w placówkach masowych.