Szkolenie „Uczeń ze spektrum autyzmu w placówce masowej”

CENA 2500 zł

„Uczeń ze spektrum autyzmu w placówce masowej” – organizacja przestrzeni edukacyjno-terapeutycznej w trosce o rzeczywiste potrzeby specjalne dziecka ze spektrum autyzmu.

Szkolenie przewidywane jest do realizacji podczas trzygodzinnej Rady Pedagogicznej (3 x 45 min). W ramach szkolenia istnieje możliwość przeprowadzenie konsultacji dotyczących konkretnych uczniów z ASD przebywających w placówce. Wtedy szkolenie trwałoby 4 godziny lekcyjne.

Szkolenie może mieć formę stacjonarną lub online na terenie Wrocławia. Poza Wrocławiem szkolenie możliwe jest tylko w formie online.

PLAN SZKOLENIA

 1. Podstawy teoretyczne.
 2. Sygnały alarmowe dla autyzmu/objawy autyzmu.
 3. Etiologia autyzmu – przegląd koncepcji.
 4. Diagnoza różnicowa.
 5. Funkcja objawów ASD.
 6. Procedury postępowania w sytuacjach trudnych( agresja, autoagresja).
 7. Ścieżka diagnostyczna -umiejętność ukierunkowania rodziców dzieci z objawami ASD.
 8. Zasady pracy w kontekście dysfunkcji komunikacyjnych.
 9. Zasady pracy w kontekście nieprawidłowości funkcjonowania społecznego.
 10. Zasady pracy w kontekście braku elastyczności w zachowaniu i myśleniu, występowania sensoryzmów i trudnych zachowań.
 11. Zasady pracy w kontekście rozwijania funkcji poznawczych.
 12. Zasady pracy w kontekście funkcjonowania sensorycznego.
 13. Wskazówki na lepszą współpracę z dzieckiem z ASD.
 14. Sposoby radzenia sobie z trudnym zachowaniem u dziecka z ASD w podejściu niedyrektywnym.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • otrzyma konkretne narzędzia do pracy edukacyjnej z dzieckiem z ASD w grupie, radzenia sobie z niespecyficznym zachowaniem u ucznia z ASD,
 • będzie miał większą wiedzę dotyczącą różnicowania ASD od innych pokrewnych zaburzeń rozwojowych wymagających innej ścieżki terapeutycznej i edukacyjnej,
 • otrzyma konkretne narzędzia dydaktyczne, terapeutyczne i diagnostyczne do pracy z uczniem z ASD,
 • będzie z większym rozumieniem, wrażliwością rozpoznawał potrzeby dzieci /osób z ASD, co przyczyni się do zmniejszenia cierpienia tych osób, a przede wszystkim do ustanowienia właściwej ścieżki pomocy,
 • będzie miał szersze spojrzenie na możliwości edukacyjne i terapeutyczne dzieci z ASD;

SZKOLENIE PROWADZI
mgr Agata Jankiewicz
Założycielka i dyrektor Zespołu Szkół Niepublicznych “Unlock” adresowanej dla dzieci z ASD.
Koordynator ds. Edukacji i Terapii w Stowarzyszeniu na Rzecz Edukacji, Terapii i Wspomagania Dzieci z ASD „Unlock”. Współorganizatorka międzynarodowej konferencji “W poszukiwaniu nowych, kompleksowych rozwiązań edukacyjnych i terapeutycznych dla osób dotkniętych autyzmem” (Legnica 2018). Pedagog specjalny, terapeutka SI, kinezjologii, certyfikat ADOS-2.