Diagnoza KORP (Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego)

Diagnoza KORP obejmuje:

 • wywiad z rodzicami,
 • kwestionariusze,
 • testy,
 • badanie poszczególnych umiejętności i kompetencji dziecka w zakresie:
  – rozwoju ruchowego,
  – motoryki precyzyjnej i lateralizacji,
  – spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo – ruchowej,
  – komunikowania się i mowy,
  – emocji i relacji społecznych,
  – umiejętności przedszkolnych,
  – umiejętności szkolnych.
 • diagnoza umożliwia:
  – określenie wieku rozwojowego dla każdej z wymienionych umiejętności,
  – nakreślenie profilu rozwoju dziecka,
  – ocenę mocnych i słabych sfer rozwoju,
  – określenie aktualnych potrzeb dziecka,
  – wskazanie najbardziej właściwych dla danego dziecka form zajęć i ewentualnej terapii.
 • podsumowanie wyników diagnozy i przedstawienie ich rodzicowi/prawnemu opiekunowi.