Nasz Zespół

mgr Agata Jankiewicz

terapeutka dzieci z ASD oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi, pedagog specjalny, terapeutka SI, koordynator zespołu specjalistów diagnozujących zaburzenia ASD, diagnosta ADOS-2.
Koordynator ds. edukacji i terapii w Stowarzyszeniu na Rzecz Edukacji, Terapii i Wspomagania Dzieci z ASD „UNLOCK”.

Założycielka  i dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej „UNLOCK” I stopnia, (wcześniej „Dar Losu”)  i Niepublicznej Szkoły Branżowej „UNLOCK” I stopnia adresowanej dla dzieci ze spektrum autyzmu.
dodatkowe szkolenia/kwalifikacje

 • Instytut Psychologii UWr – Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami – studia podyplomowe
 • Pedagogika Prawa i Readaptacji nieprzystosowanych społecznie – 2,5 letnie studia podyplomowe
 • Certyfikowany trening terapii psychobiologicznej
 • Studia doktoranckie z zakresu pedagogiki i psychologii zdrowia
 • Kinezjologia Edukacyjna – I, II, III stopień
 • Terapia Pedagogiczna – kurs kwalifikacyjny
 • Metoda Dobrego Startu
 • Zrozumieć autyzm w ujęciu HANDLE
 • Szkoła psychoterapii Gestalt
 • Interwencja kryzysowa

mgr Katarzyna Bednarska
terapeutka integracji sensorycznej, pedagog specjalny
dodatkowe szkolenia/kwalifikacje:

 • studia podyplomowe Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • kurs Terapia Neurotaktylna
 • kurs Terapia Behawioralna w teorii i praktyce – kurs bazowy
 • „Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących – AAC
 • studia podyplomowe „Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka”

mgr Agnieszka Fogiel-Pawłowska
pedagog, terapeuta biofeedback z doświadczeniem w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu

dodatkowe szkolenia/kwalifikacje:

 • oligofrenopedagogika
 • studia magisterskie na kierunku pedagogika z wychowaniem fizycznym

Iwona Milintowicz
pedagog specjalny z kwalifikacjami do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu
dodatkowe szkolenia/kwalifikacje:

 • Terapia ręki – I, II, III stopień
 • Sala Doświadczania Świata
 • Zrozumieć autyzm w ujęciu HANDLE – I stopień
 • Uprawnienia diagnostyczne:

– KORP (Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego)
– Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 7-9 lat
– Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 10-12 lat
– Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 13-15 lat
– Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych u osób powyżej 16 roku życia
– Diagnoza dyskalkulii u uczniów w wieku 10-12 lat
– Diagnoza dyskalkulii u uczniów w wieku 13-16 lat
– Diagnoza rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich

mgr Patrycja Olejniczak
psycholog
dodatkowe szkolenia/kwalifikacje:

 • uprawnienia diagnostyczne Skalą Inteligencji STANFORD-BINET 5

mgr Agnieszka Pawłowska
psycholog

dodatkowe szkolenia/kwalifikacje:

 • uprawnienia diagnostyczne Skalą Inteligencji STANFORD-BINET 5
 • szkolenie “Kryzys suicydalny – praca z dziećmi i młodzieżą”
 • w trakcie studiów podyplomowych z dogoterapii z przygotowaniem pedagogicznym
 • w trakcie studiów podyplomowych z praktycznej diagnozy psychologicznej
 • studia licencjackie z filologii angielskiej

mgr Anna Sawicka
fizjoterapeuta z doświadczeniem w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu

dodatkowe szkolenia/kwalifikacje:

 • Zrozumieć autyzm w ujęciu HANDLE
 • Integracja Sensoryczna
 • Sala Doświadczania Świata – Odprężenie w Bezpiecznym Miejscu
 • Praca z traumą u dzieci i dorosłych
 • Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka
 • Kurs podstawowy koncepcji Kurs PNF1 i PNF2
 • Terapia taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej
 • Terapia ręki
 • Elementy Kinezjologii Edukacyjnej (metoda Dennisona) jako metody wspierającej proces uczenia się
 • Wprowadzenie do muzykoterapii integralnej
 • Praktyczne techniki czaszkowo-krzyżowe
 • Instruktor rekreacji ogólnej

mgr Agnieszka Sierka
logopeda, filolog

dodatkowe szkolenia/kwalifikacje:

 • Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne na Nauczycieli Przedszkoli
 • Podyplomowe Studia Zarządzanie Oświatą
 • Master of Business Administration (Execiutive MBA Programme)

mgr Katarzyna Sobczyk
logopeda, neurologopeda

mgr Justyna Wiatrzyk
logopeda ogólny i kliniczny, pedagog, filolog polski