Zespół naszej poradni

mgr Agata Jankiewicz

koordynator ds. edukacji i terapii

dodatkowe szkolenia/kwalifikacje:
- pedagog specjalny, terapeutka SI, psychoterapeutka, wieloletnia terapeutka dzieci z ASD
oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi, założycielka Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Dar Losu”
i Niepublicznej Szkoły Branżowej „UNLOCK”
– I stopnia, współzałożycielka Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Dar Losu"
w Legnicy - Instytut Psychologii - Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci
i Młodzieży z Trudnościami - studia podyplomowe
- Pedagogika Prawa i Readaptacji nieprzystosowanych społecznie
-2,5 letnie studia podyplomowe
- Studia doktoranckie z zakresu pedagogiki
i psychologii zdrowia
- Kinezjologia Edukacyjna – I, II,III stopień
- Terapia Pedagogiczna - kurs kwalifikacyjny
- Metoda Dobrego Startu
- Zrozumieć Autyzm w Ujęciu Handle
- Szkoła psychoterapii Gestalt
- Organizacja i Zarządzanie Oświatą – studia podyplomowe

mgr Anna Sawicka

fizjoterapeuta z doświadczeniem w pracy
z dziećmi ze spektrum autyzmu

dodatkowe szkolenia/kwalifikacje:
- Zrozumieć Autyzm w Ujęciu HANDLE
- Integracja Sensoryczna
- Sala Doświadczania Świata – Odprężenie
w Bezpiecznym Miejscu
- Praca z Traumą u Dzieci i Dorosłych
- Metoda Weroniki Sherborne w Terapii
i Wspomaganiu Rozwoju Dziecka
- Kurs podstawowy koncepcji Kurs PNF1 i PNF2
- Terapia Taktylna według Metody
dr Swietłany Masgutowej
- Terapia Ręki
- Elementy Kinezjologii Edukacyjnej (metoda Dennisona) jako Metody Wspierającej Proces Uczenia się
- Wprowadzenie do Muzykoterapii Integralnej
- Praktyczne Techniki Czaszkowo-Krzyżowe
- Instruktor Rekreacji Ogólnej

mgr Małgorzata Krawczyńska

pedagog specjalny, psycholog, terapeuta SI
z doświadczeniem w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu

dodatkowe szkolenia/kwalifikacje:
- Wczesne Interwencje i Wspomaganie Rozwoju Dziecka od 0 do 6 Roku Życia
- Diagnoza Psychologiczna w Praktyce Klinicznej
- Wspieranie Rozwoju Dzieci i Młodzieży
- Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
- AAC – Wspomagające i Alternatywne Metody Porozumiewania Się Osób z Poważnymi Zaburzeniami Komunikacji
- Podstawowe Zagadnienia Terapii i Edukacji Dzieci z Autyzmem
- Terapeuta Biofeedback

mgr Kamil Czechura

pedagog, historyk z doświadczeniem w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu

dodatkowe szkolenia/kwalifikacje:
- Oligofrenopedagogika
- studia licencjackie na kierunku - historia
- studia magisterskie na kierunku - archiwistyka i zarządzanie

mgr Urszula Buko

pedagog specjalny z doświadczeniem w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu

dodatkowe szkolenia/kwalifikacje:
- Arteterapia
- Terapia Ręki - II stopień
- Zrozumieć Autyzm w Ujęciu
HANDLE - I stopień

mgr Jarosław Książek

seksuolog, pedagog

dodatkowe szkolenia/kwalifikacje:
- Coping – radzenie sobie ze stresem
- Terapia dzieci doświadczających traumy seksualnej
- Trening Kompetencji Rodzicielskich
i wychowawczych
- Patomechanizmy
i przebieg zjawiska współuzależnienia. Terapia współuzależnienia. Syndrom DDA
- Klasyfikacja oraz kryteria diagnostyczne poszczególnych zaburzeń osobowości. Życie codzienne z zaburzeniem osobowości
- Techniki stosowane w terapii rodziny
- Formy i metody terapii dla osób przewlekle chorych w różnych grupach wiekowych
- Psychopedagogiczna terapia ucznia z ADHD
- Psychoonkologia – praca terapeutyczna
z pacjentem onkologicznym i jego rodziną
- Podstawy biblioterapii
- Zaburzenia funkcjonowania społecznego
i emocjonalnego u dzieci i młodzieży – objawy, przyczyny, formy pomocy
- Elementy arteterapii w pracy nauczyciela
i pedagoga
- Depresja i inne zaburzenia afektywne
u dzieci i młodzieży – objawy, przyczyny, formy pomocy
- Podstawy wiedzy o dysleksji
- Zaburzenia odżywiania się u dzieci
i młodzieży – objawy, przyczyny, formy pomocy
- Zaburzenia psychosomatyczne u dzieci
i dorosłych - diagnoza i terapia
- Diagnoza i psychoterapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży
- „Depresja – jak ją rozpoznać i leczyć”

mgr Agnieszka Fogiel –Pawłowska

pedagog, terapeuta Biofeedback z doświadczeniem w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu

dodatkowe szkolenia/kwalifikacje:
- Oligofrenopedagogika
- studia magisterskie na kierunku pedagogika z wychowaniem fizycznym

mgr Angelika Paruch

psycholog

dodatkowe szkolenia/kwalifikacje:
- Praktyczna Diagnoza Psychologiczna
- Uprawnienia diagnostyczne Skala Inteligencji Stanford - Binet 5

Iwona Milintowicz

pedagog specjalny z kwalifikacjami do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu

dodatkowe szkolenia/kwalifikacje:
- Terapia ręki - I, II, III stopień
- Sala Doświadczania Świata
- Zrozumieć autyzm w ujęciu HANDLE -
I stopień.
Uprawnienia diagnostyczne:
- Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 7-9 lat,
- Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 10-12 lat,
- Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 13-15 lat,
- Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych u osób powyżej 16 roku życia,
- Diagnoza dyskalkulii u uczniów
w wieku 10-12 lat,
- Diagnoza dyskalkulii u uczniów
w wieku 13-16 lat,
- Diagnoza rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich.