Zespół naszej poradni

Justyna Bryja

logopeda, pedagog z doświadczeniem w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu

dodatkowe kwalifikacje:
- Terapeuta Biofeedback
- Neurologopedia – w trakcie

Kamil Czechura

pedagog, historyk z doświadczeniem w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu

dodatkowe kwalifikacje:
- Oligofrenopedagogika – w trakcie

Urszula Buko

pedagog specjalny z doświadczeniem w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu

dodatkowe kwalifikacje:
- Arteterapia
- Terapia Ręki - II stopień
- Zrozumieć Autyzm w Ujęciu
HANDLE - I stopień

Małgorzata Krawczyńska

pedagog specjalny, psycholog, terapeuta SI
z doświadczeniem w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu

dodatkowe kwalifikacje:
- Wczesne Interwencje i Wspomaganie Rozwoju Dziecka od 0 do 6 Roku Życia
- Diagnoza Psychologiczna w Praktyce Klinicznej
- Wspieranie Rozwoju Dzieci i Młodzieży
- Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
- AAC – Wspomagające i Alternatywne Metody Porozumiewania Się Osób z Poważnymi Zaburzeniami Komunikacji
- Podstawowe Zagadnienia Terapii i Edukacji Dzieci z Autyzmem
- Terapeuta Biofeedback

Iwona Milintowicz

pedagog specjalny z kwalifikacjami do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu

dodatkowe kwalifikacje:
- Terapia Ręki - I stopień

Agnieszka Fogiel –Pawłowska

pedagog, terapeuta Biofeedback z doświadczeniem w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu

dodatkowe kwalifikacje:
- Oligofrenopedagogika – w trakcie

Joanna Kikoła

psycholog z doświadczeniem w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu

dodatkowe kwalifikacje:
- Praktyczne Wykorzystanie Metody Psychologicznej Diagnozy Klinicznej
- Zagrożenie oraz Konsekwencje Rozwojowe
i Zdrowotne u Dzieci i Młodzieży Oglądających Pornografię
- Uzależnienia – Perspektywa Systemowa
- Ciało Pod Presją Emocji
- Trening Prowadzenia Rozmów Pomocowych
- Wstęp do Myślenia Systemowego - Podstawy Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzin
- Jak Pomóc Zrozumieć Uczniom Każdą Lekcję, czyli Sztuka Formułowania Celów i Kryteriów Sukcesu
- Zachowania Autoagresywne i Postawy Suicydalne u Dzieci i Młodzieży
- Psychoterapia – Ramy Teoretyczne
i Możliwości Zastosowań
- Kierunki Odpowiedzi na Zjawisko Uzależnień
- Doskonalenie Umiejętności Pracy z Osobami Straumatyzowanymi w Ramach Interwencji Kryzysowej
- Studium Psychologii Sądowej
- Praca z Rodziną z Problemem Uzależnień
- Psychologia Rozwojowa Dzieci i Młodzieży
- Problemy Wynikające z Opieki Nad Niepełnosprawnym Dzieckiem
- Interwencja Kryzysowa Wobec Dzieci
i Młodzieży
- Warsztat Rozwoju Kompetencji Zawodowych w Zakresie Prowadzenia Interwencji Kryzysowej

Anna Sawicka

fizjoterapeuta z doświadczeniem w pracy
z dziećmi ze spektrum autyzmu

dodatkowe kwalifikacje:
- Integracja Sensoryczna
- Sala Doświadczania Świata – Odprężenie
w Bezpiecznym Miejscu
- Praca z Traumą u Dzieci i Dorosłych
- Metoda Weroniki Sherborne w Terapii
i Wspomaganiu Rozwoju Dziecka
- Kurs Podstawowy Koncepcji Kurs PNF
- Terapia Taktylna według Metody
dr Swietłany Masgutowej
- Terapia Ręki
- Elementy Kinezjologii Edukacyjnej (metoda Dennisona) jako Metody Wspierającej Proces Uczenia się
- Wprowadzenie do Muzykoterapii Integralnej
- Praktyczne Techniki Czaszkowo-Krzyżowe
- Instruktor Rekreacji Ogólnej