Podsumowanie działań w UNLOCK w roku 2023/2024.

Powoli zbliżamy się do zakończenia pierwszego semestru roku szkolnego 2023/2024.
Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie naszej pracy i działań.

Koncert "Marzenia nie znają granic" oraz nagranie płyty "Płyta marzeń UNLOCK 2023".

Obok realizacji zaplanowanych działań edukacyjnych jak i terapeutycznych istotnym celem była organizacja projektu „Marzenia nie znają granic”. W czerwcu została nagrana płyta w profesjonalnym studiu nagrań. Nagranie płyty było poprzedzone cyklicznymi warsztatami muzycznymi, przygotowującymi dzieci zarówno do nagrania płyty jak i do koncertu (emisja głosu, muzykoterapia, drama - w kontekście działań terapeutycznych) We wrześniu odbył się koncert, który pozwolił naszym uczniom przekroczyć bariery społeczne. Oba wydarzenia miały ogromną moc terapeutyczną, dzieci podczas całego procesu przygotowań odblokowały wiele zachowań prospołecznych, które wcześniej u nich nie występowały: inicjowanie kontaktu, wzajemne wsparcie, gratulowanie sobie nawzajem, przytulanie się. Przełamały stres, podniosły znacząco samoocenę, uwierzyły w siebie.

Komunikacja dzieci jest dla nas priorytetem.

Kolejnym niezmiernie ważnym celem jest kontynuacja i traktowanie priorytetowo komunikacji alternatywnej. Od wielu lat, podobnie jak i w tym roku szkoła współpracuje z terapeutami komunikacji alternatywnej, ułatwionej jak i ze środowiskiem, w którym realizuje się podobne cele. Ogromnie ważne jest, by zabezpieczyć naszym uczniom możliwość komunikacji. Prowadzone były działania na różnych płaszczyznach realizacji celu: szkolenia, zakup literatury, ukierunkowane terapie, superwizje, współpraca z rodzicami, zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych i terapeutycznych, nawiązanie kontaktu z prekursorami, autorami metody, monitorowanie procesu rozwoju komunikacji ułatwionej.

Nie rezygnujemy z aktywności.

W tym semestrze nasi uczniowie uczestniczyli w wielu wydarzeniach i wyjściach: 24.01.2023 r. - wycieczka do Muzeum Kina i do Muzeum Farmacji, 02.02.2023 r. - wycieczka do schroniska dla zwierząt, przekazanie darów zebranych w szkole, 03.04.2023 r. - wyjście do kina na film pt. „Asterix i Obelix - imperium smoka”, klasy starsze, 04.04.2023 r. - wyjście do kina na film „Szczęście Mikołajka”, klasy młodsze, 05.06.2023 r. - wycieczka do Zamku Czocha, 13.06.2023 r. - wyjście do Rynku wrocławskiego, rozwieszanie plakatów eventu/koncertu, klasy starsze, 16.06.2023 r. - meeting sprawności i wiedzy z Edukacji dla bezpieczeństwa dla klas ósmych, 20.06.2023 r. - spływ pontonowy Przystań Złotniki-Maślice/Wrocław, klasy ósme i SB, 21.09.2023 r. - wyjście na Uniwersytet Przyrodniczy w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki “Jak preparuje się kości dinozaurów?”, 28.09.2023 r. - wycieczka do sadów Owoce Lutyni, 17.10.2023 r. - wyjście do Impartu na spektakl „Mały Książę”, klasy 4 i 5, 4.11.2023 r. - wyjście do DCF na warsztaty ekologiczne w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej „Serce dębu”, 15.11.2023 r. - wyjście do kina OH Kino na film pt. „Kajtek czarodziej”, 29.11.2023 r. - wyjście na kręgle do Skybowling w Sky Tower, 05.12.2023 r. - wyjście do kina DCF na film pt. „Skarb Mikołajka”, 14.12.2023 r. - wycieczka do Arena Tarczyński na warsztaty świąteczne.

Cyklicznie organizujemy "Dzień bez teczki".

"Dni bez teczki" organizowane są od wielu lat. Mają na celu kreować sytuacje, w których dzieci mogą uczyć się samodzielności, odpowiedzialności, przekraczać strefę komfortu w bezpiecznych warunkach poprzez działania praktyczne, wchodzenie w bezpośrednie doświadczenia pełnienia różnych ról społecznych. STYCZEŃ 2023: Karnawał – tworzenie maski, udział w balu karnawałowym, gry planszowe, integracja, LUTY 2023: Walentynki „Unlockowe Love”, plakaty wykonane w ramach Akcji Czytelniczej - Różne Oblicza Miłości, wykonanie łańcucha walentynkowego z miłymi słowami, projekt walentynkowy z wykorzystaniem długopisów 3D, MARZEC 2023: Dzień Świętego Patryka i przygotowania ozdób na kiermasz wielkanocny, konkurs szkolny: Marzanna, KWIECIEŃ 2023: Dzień Ziemi, projekt sadzenia fasolki, warsztaty o wodzie, MAJ 2023: przygotowywanie prac artystycznych na event/koncert - malowanie obrazów, malowanie koszulek oraz toreb, tworzenie i ozdabianie toreb, przygotowywanie odlewów i ozdób, CZERWIEC 2023: Bezpieczne Wakacje, plakaty dotyczące bezpieczeństwa, przygotowywanie prac artystycznych na event/koncert - malowanie obrazów, malowanie koszulek oraz toreb, tworzenie i ozdabianie toreb, przygotowywanie odlewów i ozdób, PAŹDZIERNIK 2023: Dzień Dyni, rzeźbienie w dyniach i sprzątanie świata, LISTOPAD 2023: Dzień Życzliwości i Tolerancji, pisanie listów, rozmowy o tolerancji, klasowe warsztaty o budowaniu pozytywnych relacji, GRUDZIEŃ 2023: warsztaty świąteczne, ozdabianie bombek (w ramach wycieczki szkolnej).

Organizujemy eventy, bierzemy udział w akcjach i projektach.

EVENTY: Dwudniowy kiermasz wielkanocny - zbieranie pieniędzy w celu nagrania płyty „Płyty Marzeń UNLOCK 2023” przez szkolny zespół Unlock Band oraz opłacenia koncertu, nagranie płyty, koncert „Marzenia nie znają granic” oraz sprzedaż wykonanych wcześniej prac uczniów, a także podarowanych dzieł przez darczyńców. AKCJE: Narodowy program rozwoju czytelnictwa, Zbiórka szkolna na rzecz schroniska dla zwierząt, Akcja historyczna „BohaterON w Twojej szkole”. W szkole zostało zorganizowane/przygotowane zgodnie z wytycznymi MEN i KO: Nagroda dla nauczycieli z okazji 250 lat KEN, Laptop dla uczniów kl. 4, Dofinansowanie laptopów dla nauczycieli

Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę.

Od wielu miesięcy zmagamy się z problemem, który występuje w całej Polsce czyli z zatrudnieniem nauczycieli. Jednak udało nam się zatrudnić wszystkich nauczycieli o odpowiednich kwalifikacjach. Inwestujemy finansowo w kadrę, ich kwalifikacje. W ósmym roku działania szkół mamy wysokiej klasy specjalistów, rozumiejących wizję szkoły, a przede wszystkim potrzeby naszych uczniów. W swoim gronie mamy wykwalifikowanych pedagogów, psychologów, logopedów, neurologopedów, fizjoterapeutów, terapeutów integracji sensorycznej oraz wielu metod terapeutycznych. Zatrudniamy absolwentów Akademii Sztuk Pięknych i Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, którzy uczą nasze dzieci przedmiotów plastycznych, fotograficznych i muzycznych. Osoby z doświadczeniem w pracy z dziećmi autystycznymi.

Wiedza i jakość pracy jest dla nas bardzo ważna.

Zorganizowaliśmy w tym semestrze wiele specjalistycznych szkoleń, w tym także dla Rodziców naszych uczniów. Zorganizowaliśmy szkolenia dotyczące komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC. Uczestniczyliśmy w szkoleniach pani Aliny Smyczek, pani Agnieszki Kossowskiej, pani Mai Szymor - specjalistek z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej.
SZKOLENIA: 16.01.2023 r. - szkolenie online Librus 07.02.2023 r. - szkolenie OKE ws. egzamin zawodowy 17.04.2023 r. - szkolenie online OKE egzamin ósmoklasisty 19.04.2023 r. - szkolenie online OKE egzamin zawodowy Szkolenie wewnątrzszkolne ws. przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty 27.06.2023 r. - szkolenie Librus – plan lekcji 31.08.2023 r. - szkolenie BHP dla nowych pracowników, 21.09.2023 r. - szkolenie/konferencja OKE ws. egzaminu zawodowego 05.10.2023 r. - szkolenie Pierwsza Pomoc 27.10.2023 r. - szkolenie Komunikacja Alternatywna AAC, prowadząca: Agnieszka Kossowska 22.11.2023 r. - szkolenie online AAC, prowadząca: Maja Szymor 29.11.2023 r. - szkolenie online AAC, prowadząca: Maja Szymor 14.12.2023 r. - szkolenie Komunikacja alternatywna, prowadząca: Joanna Pyzińska

Inwestujemy w specjalistyczny sprzęt terapeutyczny, rehabilitacyjny i pomoce edukacyjno-dydaktyczne.

Jak co roku, i w tym również, nie żałujemy dzieciom kolejnych pomocy dydaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Zakupiliśmy nowe komputery dla dzieci, specjalistyczny sprzęt terapeutyczny i rehabilitacyjny oraz wiele innych pomocy służących do terapii dzieci. Mamy bogato wyposażoną bibliotekę w materiały edukacyjno-dydaktyczne dla dzieci, najnowsze pozycje dotyczące autyzmu, jego terapii i wielu innych kwestii. Każdy zainteresowany znajdzie coś dla siebie. Zainwestowaliśmy w nowy sprzęt do terapii Biofeedback oparty na GSR Verim. Jesteśmy w trakcie urządzania i wyposażania kuchni treningowej dla dzieci ze spektrum autyzmu w sprzęt do nauki czynności praktycznych i samodzielności.

Zarejstrowaliśmy metodę UNLOCK.

10 marca 2023 uzyskaliśmy decyzję prawa ochronnego i świadectwo ochronne metody UNLOCK. UNLOCK to zintegrowane, wieloaspektowe, niedyrektywne podejście terapeutyczne i diagnostyczne skierowane do osób z ASD. To połączenie istniejących obszarów metodologii w pragmatyczną, logiczną całość i efekt wieloletniego procesu zbierania, weryfikowania i łączenia doświadczeń oraz tworzenia nowych sposobów oddziaływań. Metoda UNLOCK® opiera się na rzetelnych podstawach z zakresu neurobiologii autyzmu, wieloletnim i wielowymiarowym doświadczeniu terapeutycznym, diagnostycznym i edukacyjnym w pracy z dziećmi i dorosłymi osobami z ASD, doświadczeniu osobistym – twórcy metody są też rodzicami dzieci z ASD, konkretnych efektach w postaci znaczącej wielowymiarowej poprawy funkcjonowania osób z ASD.

Pracujemy dalej na rzecz dzieci - do końca świata i jeden dzień dłużej.

Pomimo trudności, pracujemy dalej wytrwale na rzecz dzieci ze spektrum autyzmu.
W każdym dziecku widzimy ukryty potencjał i zgodnie z wizją naszego stowarzyszenia - chcemy go odkryć, uwolnić i odblokować - otworzyć drzwi do rozwoju każdego dziecka. Wiemy, że jest to możliwe, ponieważ mamy tego przykłady. W sprzyjających warunkach dzieci zaczynają się uczyć, wyciszają się, zanikają zachowania agresywne, niektóre zaczynają mówić, pisać, komunikować się. Hasło naszych szkół "Tutaj dobro dzieci jest najważniejsze" jest zawsze aktualne.
Zarząd Stowarzyszenia UNLOCK oraz Pracownicy Zespołu Szkół Niepublicznych UNLOCK