O NAS

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji, Terapii i Wspomagania Dzieci z ASD “UNLOCK” zostało powołane, by dawać wszechstronne wsparcie dzieciom dotkniętym autyzmem, zespołem Aspergera, całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz innymi zaburzeniami z bardzo szerokiego spektrum autyzmu.
Każde dziecko jest inne i każde wymaga indywidualnego podejścia zarówno terapeutycznego jak i medycznego.
Chcemy szerzyć wiedzę i podkreślać jak istotne w autyzmie jest podejście całościowe do dziecka, które idzie równorzędnie z leczeniem, rehabilitacją, terapią i edukacją. Pragniemy, aby rodzice mieli możliwość zapewnienia swoim dzieciom najlepszej pomocy i wsparcia w zakresie diagnostyki, leczenia, edukacji, terapii i rehabilitacji.

W 2014 roku założyliśmy niepubliczną szkołę podstawową, żeby odpowiedzieć na potrzeby dzieci ze spektrum autyzmu.
Następnie w 2018 roku zarejestrowaliśmy niepubliczną szkołę branżową I stopnia jako kontynuację szkoły podstawowej.
W 2019 roku obydwie placówki rozpoczęły funkcjonowanie jako Zespół Szkół Niepublicznych UNLOCK.
W 2017 roku założyliśmy również Specjalistyczną Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną UNLOCK, aby poszerzyć możliwości terapii i zajęć dodatkowych dla dzieci autystycznych, zarówno z naszych placówek jak i spoza nich.

W planach mamy otworzenie zakładu pracy dla dzieci, które ukończą szkołę branżową oraz nawiązanie współpracy z pracodawcami, którzy będą zatrudniać absolwentów naszej szkoły. Myślimy również o stworzeniu ekologicznego osiedla, w którym dzieci będą miały zapewnione miejsce zamieszkania i zatrudnienie.

NASI PARTNERZY