SZKOŁA PODSTAWOWA W LEGNICY

We wrześniu 2014 rozpoczęła swoją działalność Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Dar Losu” w Legnicy założona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwojowymi „Dar Losu”. Była to inicjatywa rodziców dzieci z autyzmem, dla których z różnych powodów nie było miejsca w innych placówkach edukacyjnych. Szkoła została adresowana dla dzieci z szerokim spektrum autyzmu, gdyż obecny system oświatowy nie jest wspierający dla rozwoju tych dzieci. Rok później powołane zostało Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji, Terapii i Wspomagania dzieci z ASD “UNLOCK”, które założyło szkołę podstawową we Wrocławiu. Placówki w Legnicy i we Wrocławiu to pierwsze w Polsce szkoły o wszechstronnym, holistycznym charakterze, działające w oparciu o filozofię HANDLE, która pozwala dostosować program do specjalnych potrzeb edukacyjnych tych dzieci. Nazwa metody jest akronimem w języku angielskim utworzonym z pierwszych liter słów: Holistic Approach to Neuro-Development and Learning Efficiency, co tłumaczy się na język polski jako Holistyczne Podejście do Neurorozwoju i Efektywnego Uczenia się.

NASI PARTNERZY