ASD

ASD  to z języka angielskiego skrót od  słów autism spectrum disorder czyli spektrum zaburzeń autystycznych.

Autyzm jest określany jako całościowe zaburzenie rozwoju dziecka. Oznacza to, że u dotkniętych nim dzieci obserwuje się objawy nieprawidłowego funkcjonowania we wszystkich obszarach rozwoju. Objawy te mają bardzo zróżnicowany charakter, nie tworzą jednolitego obrazu jeśli chodzi o symptomy i głębokość zaburzeń.

Badania nad przyczynami autyzmu wciąż dostarczają nowych informacji na temat tego poważnego problemu, ale również nad funkcjonowaniem ludzkiego organizmu w obliczu różnych chorób cywilizacyjnych.

Amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób alarmuje o coraz powszechniejszym występowaniu autyzmu wśród dzieci. W stosunku do dwóch lat wcześniej, zaobserwowano wzrost stwierdzonych przypadków autyzmu o 15 proc. Z kolei od 2000 r. wzrost wynosi aż 150 proc.

Szacuje się, że dziś jedno na 59 amerykańskich dzieci ma autyzm. Europa idzie w ślady Stanów Zjednoczonych.

Według najnowszych badań powstanie autyzmu jest zjawiskiem wieloczynnikowym  – co oznacza, że różne czynniki – środowiskowe, w szczególności toksyny środowiskowe, niedobory witamin i minerałów, zaburzenia układu odpornościowego, zaburzenia metabolizmu, a także podatność genetyczna i wiele innych sumuje się i kumuluje prowadząc do zaburzeń nazywanych spektrum autyzmu.

Poniższa prezentacja dokładnie obrazuje specyfikę tego problemu.