STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI Z AUTYZMEM I INNYMI ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI "DAR LOSU"

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwojowymi “Dar Losu” jest naszym partnerskim stowarzyszeniem działającym na terenie Legnicy. Zostało zarejestrowane w maju 2012 roku. Stało się organem prowadzącym dla szkoły podstawowej w Legnicy. W ramach współpracy obydwu stowarzyszeń w dniach 22-23 czerwca 2018 roku została zorganizowana międzynarodowa konferencja “W poszukiwaniu nowych, kompleksowych rozwiązań edukacyjnych i terapeutycznych dla osób dotkniętych autyzmem”, w której uczestniczyli specjaliści z różnych zakątków świata – naukowcy, lekarze, terapeuci poszukujący rozwiązań dla autyzmu, działający w granicach własnych odkryć, kompetencji, zainteresowań i pasji bez ograniczania się do istniejących paradygmatów współczesnej medycyny i psychologii. Konferencja stała się dla nich platformą do wymiany doświadczeń, połączenia wartościowych i odważnych koncepcji, merytorycznej dyskusji, której celem było poszukiwanie nowych metod, które w przyszłości pomogą osobom ze spektrum autyzmu.

NASI PARTNERZY