PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WROCŁAWIU

Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna „UNLOCK” we Wrocławiu to miejsce, w którym terapeuci łączą swoją pasję do pracy z dziećmi z doświadczeniem i wiedzą. Nasza poradnia oferuje profesjonalne wsparcie, pomoc psychologiczną i pedagogiczną, bogatą ofertę zajęć grupowych i indywidualnych, zajęć dodatkowych, diagnozy oraz szkolenia.

Oferujemy terapie: logopedyczną, psychologiczną, integracji sensorycznej, Biofeedback, terapię ręki, terapię Snoezelen w sali doświadczania świata, fizjoterapię, a także terapię czaszkowo-krzyżową czy taktylną.

W naszej ofercie znajdują się: zajęcia teatralne, arteterapia sensoryczno-motoryczna, Trening Umiejętności Społecznych, zajęcia socjoterapeutyczne, językowe, taneczne, modelarskie, ogólnorozwojowe czy karate.

Przeprowadzamy diagnozę: logopedyczną, diagnozę dysleksji, procesów Integracji Sensorycznej, dojrzałości szkolnej czy kompleksową diagnozę funkcjonalną wraz z ustaleniem planu terapii.

Posiadamy również bogaty wachlarz ciekawych szkoleń. Szkolenia dla rad pedagogicznych. Niedyrektywne metody pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu. Neurobiologiczne podstawy zachowań u dzieci ze spektrum autyzmu. Niedyrektywne sposoby radzenia sobie z zachowaniami trudnymi. Zasady tworzenia i realizacji IPET-u dla dziecka ze spektrum autyzmu.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z całą ofertą na stronie poradni.