Centrum „UNLOCK”

Centrum „UNLOCK” we Wrocławiu to miejsce, w którym terapeuci łączą swoją pasję do pracy z dziećmi z doświadczeniem i wiedzą. Nasza poradnia oferuje profesjonalne wsparcie, pomoc psychologiczną i pedagogiczną, terapie, zajęcia grupowe i indywidualne, diagnozy, konsultacje oraz szkolenia.

Oferujemy terapie: logopedyczną, psychologiczną, integracji sensorycznej, biofeedback, terapię ręki, terapię Snoezelen w sali doświadczania świata, fizjoterapię, a także terapię czaszkowo-krzyżową i taktylną.

W naszej obecnej ofercie znajdują się zajęcia z robotyki oraz Trening Umiejętności Społecznych.

Przeprowadzamy m.in. diagnozy: ADOS-2, logopedyczną, diagnozę dysleksji, procesów integracji sensorycznej, dojrzałości szkolnej czy kompleksową diagnozę funkcjonalną wraz z ustaleniem planu terapii.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z całą ofertą na stronie poradni.