Dzieci najpierw obejrzały prezentację na temat zasad savoir-vivre, a następnie w praktyce podczas dyskusji i scenek tematycznych omawiane były sytuacje, jak zachowywać się np. w restauracji, jak w kulturalny sposób poprosić kelnera do stolika itp. Poruszaliśmy również wiele innych sytuacji, w których na co dzień powinno się pamiętać o dobrych manierach.

Kto jest obsługiwany, a nie wspomagany, jest w pewien sposób ograniczony w swojej niezależności. Dla godności ludzkiej pojęcie to jest fundamentalne: Nie chcę być obsługiwany, ponieważ nie jestem bezradny, ale musimy sobie pomagać, ponieważ jesteśmy istotami społecznymi – oto co należy zrozumieć, by móc poczuć się naprawdę wolnym.

Odkrycie dziecka, Maria Montessori