Uczymy się segregować ubrania pod kątem pogody, składać je. Uczymy się wiązać sznurówki.

“Mamy zwyczaj usługiwać naszym dzieciom. Obsługujemy je, co jest niebezpieczne, gdyż zabija to ich spontaniczną, celową aktywność.”

Maria Montessori