Dzieci uczyły się ważyć, odmierzać odpowiednią masę produktów, tarować. Poznawały pojęcie ciężaru, dobierały odpowiednie odważniki. Żyjemy w skomputeryzowanym świecie, w którym każdą informację można odszukać w internecie. Na zajęciach z cyklu Dzień bez teczek staramy się podkreślać wartość samodzielnych czynności, których każde dziecko może uczyć się od najmłodszych lat, poznając w namacalny i doświadczalny sposób podstawowe prawa fizyki.

Skuteczna działalność pedagogiczna będzie pomagała małym dzieciom kroczyć po drodze wiodącej do samodzielności. Należy im dopomagać, aby same chodziły, biegały, wchodziły i schodziły ze schodów, podnosiły przedmioty, które upadły, aby się ubierały, wyrażały swoje żądania za pomocą słów zrozumiałych – oto na czym polega wyrabianie samodzielności.

Domy dziecięce, Maria Montessori