Od września 2020 konsultacje z nauczycielami odbywają się poprzez system Librus.
Zapraszamy do kontaktu.

Konsultacje z nauczycielami, marzec - czerwiec 2020

LEGENDA:

kolor niebieski – nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

kolor żółty – nauczyciele przedmiotów

kolor pomarańczowy – nauczyciele wspomagający, terapeuci