Dzieci uczyły się przyrządzać pyszną i kolorową sałatkę owocową. Poznawały owoce, ich różne smaki, konsystencje, kolory, zapachy i faktury. Oprócz tego, że było to dla nich doświadczenie bogate sensorycznie, uczyły się je kroić, szatkować i obierać. Było przy tym dużo bałaganu, ale również bardzo dużo zaangażowania ze strony dzieci i radości z ukończonego zadania. Zajęcia praktyczne pokazują dzieciom, że każde z nich może uczyć się samodzielności, w takim stopniu, w jakim na dany moment jest gotowe.

Nie można być wolnym, jeśli nie jest się samodzielnym. Zatem, aby dziecko zdobyło niezależność, jego aktywne oznaki wolności osobistej muszą być akceptowane od najwcześniejszego dzieciństwa.

Odkrycie dziecka, Maria Montessori