Wspomaganie rozwoju dziecka w spektrum autyzmu w podejściu niedyrektywnym

Zapraszamy poniżej do zakupu webinaru, który ma na celu przedstawienie ogólnych aspektów w spojrzeniu na autyzm w metodzie Unlock: https://www.unlock.wroclaw.pl/metoda-unlock/
 
Czym jest metoda Unlock?
• to zintegrowane, wieloaspektowe, niedyrektywne podejście terapeutyczne i diagnostyczne skierowane do osób z ASD,
• połączenie istniejących obszarów metodologii w pragmatyczną, logiczną całość,
• efekt wieloletniego procesu zbierania, weryfikowania i łączenia doświadczeń oraz tworzenia nowych sposobów oddziaływań.
Webinar odbył się 18.08.2023 o godzinie 18.00
Czas trwania:60 minut
 
Prowadząca: Agata Jankiewicz (terapeutka dzieci z ASD oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi, pedagog specjalny, terapeutka SI, koordynator zespołu specjalistów diagnozujących zaburzenia ASD, diagnosta ADOS-2, koordynator ds. edukacji i terapii w Stowarzyszeniu na Rzecz Edukacji, Terapii i Wspomagania Dzieci z ASD „UNLOCK”, założycielka i dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej „UNLOCK” i Niepublicznej Szkoły Branżowej „UNLOCK”, wykładowca na studiach podyplomowych, szkoleniowiec).