Otwarcie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej UNLOCK

Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna „UNLOCK” we Wrocławiu to miejsce, w którym terapeuci łączą swoją pasję do pracy z dziećmi z doświadczeniem i wiedzą.

Oferujemy terapie: logopedyczną, psychologiczną, integracji sensorycznej, Biofeedback, terapię ręki, terapię Snoezelen w Sali Doświadczania Świata, fizjoterapię, a także terapię czaszkowo-krzyżową czy taktylną. W naszej ofercie znajdują się: zajęcia teatralne, arteterapia sensoryczno-motoryczna, Trening Umiejętności Społecznych, zajęcia socjoterapeutyczne, językowe, taneczne, modelarskie, ogólnorozwojowe czy karate. Przeprowadzamy diagnozę: logopedyczną, diagnozę dysleksji, procesów Integracji Sensorycznej, dojrzałości szkolnej czy kompleksową diagnozę funkcjonalną wraz z ustaleniem planu terapii. Posiadamy również bogaty wachlarz ciekawych szkoleń. Szkolenia dla rad pedagogicznych. Niedyrektywne metody pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu. Neurobiologiczne podstawy zachowań u dzieci ze spektrum autyzmu. Niedyrektywne sposoby radzenia sobie z zachowaniami trudnymi. Zasady tworzenia i realizacji IPET-u dla dziecka ze spektrum autyzmu. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.