KADRA ZESPOŁU SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH UNLOCK - ROK SZKOLNY 2019/2020

NAZWISKO I IMIĘ

  STANOWISKO 

KWALIFIKACJE DODATKOWE

MGR JANKIEWICZ AGATA

(SP + SB)*

 DYREKTOR 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

PEDAGOG SPECJALNY 

PSYCHOTERAPEUTA

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 

TERAPIA KINEZJOLOGII EDUKACYJNEJ 

TERAPIA PEDAGOGICZNA

PSYCHOLOGICZNE WSPIERANIE DZIECI I MŁODZIEŻY Z TRUDNOŚCIAMI – STUDIA PODYPLOMOWE – INSTYTUT PSYCHOLOGII 

METODA DOBREGO STARTU 

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA

MGR ŻYŁA ALICJA

(SP + SB)

 WICEDYREKTOR 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

MGR AMBROZIAK JUSTYNA
(SP + SB)

 KIEROWNIK GOSPODARCZY 

 

MGR JANECZEK MAGDALENA
(SP + SB)

REFERENT

 

MGR BŁACHUTA HANNA
(SP + SB)

NAUCZYCIEL LOGOPEDA

NEUROLOGOPEDA

PEDAGOG SPECJALNY

MGR BŁACHUTA JADWIGA
(SP + SB)

NAUCZYCIEL BIOLOGII

UPRAWNIENIA DO NAUCZANIE PRZYRODY

MGR BRYJA JUSTYNA
(SP + SB)

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

TERAPIA BIOFEEDBACK

LOGOPEDA

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z TERAPIĄ

SZKOLENIE “MÓWIK” – KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

MGR BRZEZIŃSKA AGATA
(SP + SB)

PSYCHOLOG Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM

METODA RUCHU ROZWIAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

SZKOLENIE “MÓWIK” – KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA

TERAPIA BIOFEEDBACK

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

MGR BUKO URSZULA
(SP + SB)

PEDAGOG SPECJALNY

NAUCZYCIEL PLASTYKI

ARTETERAPIA

TERAPIA RĘKI

SZKOLENIE “MÓWIK” – KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA

MGR CICHOŃSKA EDYTA
(SB)

NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO

 

MGR CUKROWSKA BEATA
(SP + SB)

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

NAUCZYCIEL FIZYKI I CHEMII

PEDAGOG SPECJALNY

SZKOLENIE “MÓWIK” – KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

MGR CZECHURA KAMIL
(SP + SB)

NAUCZYCIEL HISTORII

PEDAGOG SPECJALNY – W TRAKCIE

MGR CZUCZWARA URSZULA
(SP)

NAUCZYCIEL RELIGII

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

MGR FOGIEL – PAWŁOWSKA AGNIESZKA
(SP + SB)

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

NAUCZYCIEL EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA   

PEDAGOG SPECJALNY

TERAPIA BIOFEEDBACK

SZKOLENIE “MÓWIK” – KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA

MGR GAJEWSKA JOLANTA
(SP + SB)

NAUCZYCIEL PRZYRODY

NAUCZYCIEL GEOGRAFII

 

GAŁKOWSKA MAGDALENA
(SP + SB)

NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO

 

MGR KIKOŁA JOANNA
(SP + SB)

PSYCHOLOG SZKOLNY

PSYCHOLOG ROZWOJOWY DZIECI I MŁODZIEŻY

PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE METODY PSYCHOLOGICZNEJ DIAGNOZY KLINICZNEJ

TRENING PROWADZENIE ROZMÓW POMOCOWYCH

WSTĘP DO MYŚLENIA SYSTEMOWEGO – PODSTWY PSYCHOTERAPII SYSTEMOWEJ

ZACHOWANIE AUTOAGRESYWNE I POSTAWY SUICYDALNE U DZIECI I MŁODZIEŻY

PSYCHOTERAPIA – RAMY TEORETYCZNE

STUDIUM PSYCHOLOGII SĄDOWEJ

PRACA Z RODZINĄ Z PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ

INTERWENCJE KRYZYSOWE WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY

PROBLEMY WYNIKAJĄCE Z OPIEKI NAD NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECKIEM 

CIAŁO POD PRESJĄ EMOCJI

MGR KOZA NATALIA
(SP + SB)

MUZYKOTERAPIA

AKADEMIA MUZYCZNA – MUZYKOTERAPIA

AKADEMIA MUZYCZNA – ŚPIEW SOLOWY

AKADEMIA MUZYCZNA – SPEC. WOKALNO – AKTORSKA

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI – PEDAGOGIKA OGÓLNA

MGR KRAWCZYŃSKA MAŁGORZATA
(SP + SB)

PEDAGOG SPECJALNY

PSYCHOLOG

TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

TERAPIA BIOFEEDBACK

MGR ŁOŚ – FRANCZAK IWONA
(SP + SB)

NAUCZYCIEL MUZYKI

NAUCZYCIEL PLASTYKI

 

MGR MĄDRY BEATA
(SP + SB)

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY                                           PEDAGOG

TERAPIA RĘKI

SZKOLENIE “MÓWIK” – KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA

MILINTOWICZ IWONA
(SP + SB)

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

TERAPIA RĘKI

PEDAGOG SPECJALNY

SZKOLENIE “MÓWIK” – KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

MGR PARUCH ANGELIKA
(SP + SB)

PSYCHOLOG Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

MGR PETROCZKO ANNA
(SP + SB)

NAUCZYCIEL MATEMATYKI

UPRAWNIENIA DO NAUCZANIE PRZYRODY

PEDAGOG SPECJALNY

SZKOLENIE “MÓWIK” – KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA

MGR PUBLICEWICZ ALEKSANDRA
(SP + SB)

PSYCHOLOG Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM

SZKOLENIE “MÓWIK” – KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

MGR ROSA MARTA
(SP + SB)

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZKOLENIE “MÓWIK” – KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA

MGR SALAMON JOANNA
(SB)

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

MGR SAWICKA ANNA
(SP + SB)

FIZJOTERAPEUTA

NAUCZYCIEL REHABILITANT

TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

TERAPIA RĘKI

TERAPIA TAKTYLNA

TERAPIA KRZYŻOWO – CZASZKOWA

SZKOLENIE “MÓWIK” – KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

MGR SITNIK DOROTA
(SB)

NAUCZYCIEL ZAJĘĆ FOTOGRAFICZNYCH

STUDIA PODYPLOMOWE – PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY – KIERUNEK MALARSTWO, SPECJALNOŚĆ FOTOGRAFIA  – MAGISTER SZTUKI

WYŻSZE STUDIUM FOTOGRAFII “AFA” – FOTOGRAFIA

POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFII “PHO-BOS”

DR SOLAK SZYMON
(SP + SB)

NAUCZYCIEL INFORMATYKI

NAUCZYCIEL TECHNIKI

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

DOKTOR HISTORII

PEDAGOG SPECJALNY

UPRAWNIENIA DO NAUCZANIA: HISTORII, WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE, JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA NIEMIECKIEGO

SZKOLENIE “MÓWIK” – KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA

MGR SZEWCZYK KATARZYNA
(SP)

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PEDAGOG SPECJALNY

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

SZKOLENIE “MÓWIK” – KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA

MGR TRZEPIZUR ANNA
(SP + SB)

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

PSYCHOLOG

ARTETERAPIA

MGR TRZNADEL PATRYCJA
(SP + SB)

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PEDAGOG SPECJALNY

SZKOLENIE “MÓWIK” – KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

MGR WOŁOSZYN ANNA

(SB)

NAUCZYCIEL EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

 

*SP – NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA “DAR LOSU”

SB – NIEPUBLICZNA SZKOŁA BRANŻOWA “UNLOCK” – I STOPNIA