Zajęcia z języka angielskiego

Zajęcia z języka angielskiego mają charakter gier i zabaw słowno-ruchowych. Taka forma zajęć zachęca dzieci do brania czynnego udziału w nauce, stymuluje umysł i ciało do aktywności. Ważne dla nas jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim czy wykształcenie poprawności wymowy. Na zajęciach używamy także gestów i mimiki, aby ułatwić dzieciom naukę i zrozumienie angielskich wypowiedzi oraz utrzymać ich skupienie i zainteresowanie tematem zajęć.


Pozostałe zajęcia

Dołącz do nas na facebooku:

Lub napisz do nas: