Muzykoterapia

Muzyka wpływa pozytywnie na:

 • samopoczucie człowieka
 • napięcie mięśni
 • układ krążenia, ciśnienie tętnicze krwi, częstość akcji serca i oddechu
 • lęk i dolegliwości bólowe
 • układ pokarmowy i oddechowy
 • stopień odczuwania bólu, łagodzenie objawów chorób psychosomatycznych, ułatwianie rehabilitacji narządów ruchu
 • muzykoterapia jest skuteczna jako leczenie wspomagające, stosowane w celu przywrócenia funkcji społecznych i pełniejszego uczestniczenia w procesach rehabilitacji
 • w postępowaniu rehabilitacyjnym przy afazji przydatna jest metoda wykorzystująca wykonywanie przez chorego fraz muzycznych
 • w wyniku stosowania muzykoterapii stwierdzono polepszenie nastroju oraz funkcji afektywnych i kognitywnych

Celem terapii jest:

 • uspokojenie, rozluźnienie
 • poznanie (cel dydaktyczno-poznawczy)
 • zabawa
 • poznanie siebie nawzajem
 • oddziaływanie kulturotwórcze
 • wytworzenie za pośrednictwem muzyki równowagi pomiędzy sferą przeżyć emocjonalnych a procesami fizjologicznymi
 • wspólne przeżywanie pozytywnych emocji daje szansę na przełamanie barier nieśmiałości, rozładowanie napięcia

Pozostałe zajęcia

Dołącz do nas na facebooku:

Lub napisz do nas: