Hipoterapia

Hipoterapia – to metoda rehabilitacji ruchowej na bazie neurofizjologii, prowadzona przy udziale konia. Jest jedną z wielu form rehabilitacji wieloprofilowej (psycho-ruchowej), oddziałującej jednocześnie psycho-motorycznie, psychoruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie. Stosowana jest w różnym wieku zarówno u dzieci jak u młodzieży czy dorosłych.

Zajęcia z hipoterapii będą prowadzone w lasku oporowskim w “Konikowie” przy ul. Turystycznej we Wrocławiu.

Są to zajęcia grupowe z elementami hipoterapii i dogoterapii.

Zajęcia są organizowane przez Specjalistyczną Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną “UNLOCK” przy współpracy z “Konikowem”.

Zajęcia są prowadzone przez profesjonalnych instruktorów przy dodatkowej opiece nauczyciela z kwalifikacjami i doświadczeniem w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi.

Zajęcia są płatne za każdy miesiąc z góry. Koszt miesięczny zależny od ilości pracujących wtorków lub śród w danym miesiącu.

Nieobecność na zajęciach w danym miesiącu nie zwalnia z opłaty za zajęcia.

Podobna cena będzie obowiązywała w przypadku zebrania grupy 5 osobowej. Cena może ulec zmianie w przypadku mniejszej ilości dzieci.

Pozostałe zajęcia

Dołącz do nas na facebooku:

Lub napisz do nas: