TURNUS REHABILITACYJNY 10.02.2020 r. – 15.02.2020 r.

TURNUS REHABILITACYJNY

10.02.2020 r. – 15.02.2020 r.

(poniedziałek – piątek)

CENA: 870 ZŁ

W ofercie turnusu znajdą Państwo zajęcia indywidualne jak i zajęcia grupowe dla wzmocnienia kompetencji społecznych.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE:

RODZAJ ZAJĘĆ

CZAS

ILOŚĆ ZAJĘĆ

Integracja sensoryczna

30 min

2

Zajęcia z psychologiem

45 min

2

Zajęcia z logopedą

30 min

2

Biofeedback

30 min

1

 

ZAJĘCIA GRUPOWE (grupa 3-4 os):

RODZAJ ZAJĘĆ

CZAS

ILOŚĆ ZAJĘĆ

Basen

45 min

1

Robotyka

60 min

2

Kinezjologia edukacyjna

45 min

1

Muzykoterapia

45 min

1

Sala doświadczania świata

45 min

1

Arteterapia

45/60 min

1

 

Dodatkowo możemy dla Państwa dziecka przeprowadzić diagnozę KORP (Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego)

PROMOCYJNA CENA DLA UCZESTNIKÓW TURNUSU:

250 zł.

DIAGNOZA KORP

Diagnoza umożliwia dokonanie odrębnej oceny poziomu rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju.

Wyniki testów pokazują wyraźnie poziom ewentualnego zróżnicowania rozwoju poszczególnych umiejętności i kompetencji dziecka:

 • rozwój ruchowy,
 • motoryka precyzyjna i lateralizacja,
 • spostrzeganie wzrokowe i koordynacja wzrokowo – ruchowa,
 • komunikowanie się i mowa,
 • emocje i relacje społeczne,
 • funkcje behawioralne,
 • umiejętności przedszkolne,
 • umiejętności szkolne.

Diagnoza umożliwia:

 • określenie wieku rozwojowego dla każdej z wymienionych umiejętności,
 • nakreślenie profilu rozwoju dziecka,
 • ocenę mocnych i słabych sfer rozwoju,
 • określenie aktualnych potrzeb dziecka,
 • wskazanie najbardziej właściwych dla danego dziecka form zajęć i ewentualnej terapii.

PRZEBIEG DIAGNOZY:

 • I spotkanie (60 min): wywiad z rodzicem prawnym opiekunem oraz I etap diagnozowania dziecka.
 • II spotkanie (45 min): II etap diagnozowania dziecka.
 • III spotkanie (ok. 30 min): przedstawienie wyników diagnozy.

 

Dołącz do nas na facebooku:

Lub napisz do nas: