Pomoc psychologiczna i zajęcia o charakterze terapeutycznym

Pomoc psychologiczna i zajęcia o charakterze terapeutycznym

Zajęcia z psychologiem mają charakter spotkań indywidualnych, dostosowanych do możliwości i potrzeb dziecka. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, które:

 • mają trudności w nauce,
 • nie radzą sobie w kontaktach z rówieśnikami,
 • mają trudności w sferze emocjonalnej i społecznej,
 • są nieśmiałe,
 • są uzdolnione i chcą pracować nad swoim potencjałem.

Celem zajęć jest:

 • rozwój funkcji intelektualnych,
 • praca nad sferą emocjonalną i społeczną dziecka,
 • stymulowanie funkcji poznawczych: pamięć, uwaga, myślenie,
 • stymulowanie umiejętności współdziałania i naśladowania.

Metody pracy:

 • bajki terapeutyczne,
 • ćwiczenia relaksacyjne,
 • elementy arteterapii,
 • ćwiczenia i zabawy ruchowe,
 • użycie pomocy dydaktycznych: rekwizyty, materiały, zdjęcia, plansze,
 • elementy terapii poznawczo-behawioralnej.

Korzyści:

 • poznanie sposobów radzenia sobie z emocjami,
 • poszerzenie wiedzy o swoich potrzebach, przekonaniach,
 • poszerzenie wiedzy o sposobach wchodzenia w relacje,
 • zwiększenie pewności siebie, poprawienie stosunków z otoczeniem,
 • usprawnienie funkcji poznawczych.

Pozostałe terapie

Dołącz do nas na facebooku:

Lub napisz do nas: