Terapia taktylna

Terapia taktylna

Terapia taktylna jest rodzajem masażu, który wpływa na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu. Pobudza oraz przygotowuje receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensorycznych pochodzących z otoczenia. Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych.

Zastosowane techniki masażu i stymulacji skóry aktywizują rozwój funkcji mózgowych i układu nerwowego. Założeniem tej metody jest uruchomienie naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji organizmu.

Terapia kierowana jest w szczególności do osób/dzieci z:

 • porażeniem mózgowym
 • autyzmem
 • zachowaniami agresywnymi
 • lękami i fobiami
 • opóźnieniem w rozwoju umysłowym
 • nadpobudliwościami psychoruchowymi
 • trudnościami w nauce
 • zaburzeniami mowy

Celem terapii jest:

 • uruchomienie naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji organizmu,
 • regulacja i normalizacja percepcji dotykowej,
 • równoważenie napięcia mięśniowego,
 • wspieranie procesu integracji sensorycznej,
 • aktywizowanie mechanizmów integracji sensoryczno-motorycznej,
 • kształtowanie świadomości kinestetycznej.

Efekty terapii:

 • regulacja wrażliwości dotykowej organizmu
 • optymalizacja pracy czucia dotykowego
 • otwarcie drogi do nowego uczenia się, które rozumiane jest jako rozwój ruchowy, emocjonalny, społeczny i poznawczy.

Pozostałe terapie

Dołącz do nas na facebooku:

Lub napisz do nas: