Terapia ręki

Terapia ręki

Terapia opiera się w głównej mierze na usprawnianiu małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Ćwiczenia dobierane są przez terapeutę indywidualnie do potrzeb dziecka.
Jest to zespół skoordynowanych działań i ćwiczeń umożliwiających usprawnienie mechanizmów odpowiedzialnych za kontrolowanie ruchów kończyny górnej.

Terapia ręki adresowana jest dla dzieci, które doświadczają:

 • trudności grafomotorycznych,
 • obniżonego poziomu grafii pisma – litery niekształtne, nieprecyzyjne, różnej wielkości, wychodzące poza linie, połączenia pomiędzy literami różnej długości, o różnym nachyleniu liter,
 • trudności z tempem pracy,
 • problemów z koordynacją wzrokowo-ruchową,
 • problemów z równowagą – trudności z jazdą na rowerze, hulajnodze, staniem na jednej nodze,
 • niezborności ruchowej, braku koordynacji ruchowej,
 • nieprawidłowej postawy podczas pracy przy stoliku,
 • obniżenia lub podwyższenia napięcia mięśniowego w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej (nieprawidłowe trzymanie narzędzia piszącego – ściskanie za mocno albo trzymanie za lekko);

Cele i efekty terapii ręki: 

 • poprawa i usprawnienie precyzyjnych ruchów rąk, 
 • poprawa sprawności manualnej,  
 • ingerencja w sprawność grafomotoryczną, 
 • wzmocnienie koncentracji, 
 • poprawa umiejętności chwytu, 
 • rozwijanie umiejętności planowania ruchu, 
 • poprawa koordynacji oko–ręka, 
 • nauka przekraczania linii środka ciała, 
 • pobudzenie czucia powierzchownego i głębokiego, 
 • w przypadku problemów neurologicznych i ortopedycznych celem jest poprawa zakresu ruchomości w stawach oraz siły mięśniowej;

Pozostałe terapie

Dołącz do nas na facebooku:

Lub napisz do nas: