Terapia psychologiczna

Jako psycholog w swojej codziennej pracy obserwuje i towarzyszę dzieciom, które przejawiają trudności w obszarze społeczno-emocjonalnym i jednocześnie zauważam duże pole do działania w tym zakresie. Wielu podopiecznych czuje się często odrzuconych i niezintegrowanych ze swoją grupą, w związku z tym pojawia się cały wachlarz emocji, z którymi dzieci próbują sobie radzić na swój sposób, często dając ujście w agresywnym zachowaniu wobec innych, dokuczaniu, czy po prostu biciu albo kopaniu lub odwrotnie, izolując się od reszty grupy. Zrozumienie własnych emocji czy zachowań, samoświadomość emocjonalna, empatyczna postawa, szacunek i życzliwość dla innych, wypracowywanie wspólnego pola do działań pomimo różnic i dążenie do wspólnych celów to bardzo ważne kompetencje, które właśnie na tym etapie życia szczególnie się rozwijają.

Korzystając z wiedzy i doświadczenia opracowałam program spotkań oparty o potrzeby ze “strefy najbliższego rozwoju”.

Dzieci wezmą udział w cyklu zajęć usprawniających rozwój społeczno–emocjonalny w czterech obszarach zaczerpniętych z SEL: Poznaj siebie i innych, Podejmuj odpowiedzialne decyzje, Dbaj o innych, Wiedz jak trzeba postępować. Warsztaty realizowane będą w taki sposób, aby możliwe było wydłużanie lub skracanie ćwiczeń tak żeby dostosować tempo zajęć i treść do potrzeb dzieci. Zajęcia odbywać się będą w środowisku znanym i przyjaznym dzieciom.

Metody do pracy w trakcie warsztatów:

  • opowiadanie,
  • mapa myśli i emocji,
  • warsztaty plastyczne,
  • metody ruchowe,
  • ćwiczenia i zabawy integracyjne,
  • użycie pomocy dydaktycznych: rekwizyty, materiały, zdjęcia, plansze,
  • zabawy grupowe,
  • feedback po spotkaniu zajęciowym.

Wybór powyższych metod wpisuje się w nurt kształcenia społeczno-emocjonalnego. Powyższa strategia działania oraz treść warsztatów pozwolą na trening kompetencji społecznych, dzięki któremu dzieci będą ćwiczyć: wyrażanie i rozumienie emocji, rozwijanie empatii, budowanie relacji opartych na życzliwości i poszanowaniu innych.

Pozostałe terapie

Dołącz do nas na facebooku:

Lub napisz do nas: