Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy. Ma ona na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się, między innymi usprawnienie motoryki narządów mowy, korygowanie wad wymowy, poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej oraz rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego.

Podczas pracy z dziećmi i młodzieżą, wybór metody usprawniania jest podyktowany rodzajem zaburzenia, indywidualnymi potrzebami dziecka oraz jego kondycją zdrowotną. Najczęściej stosowane są metody praktyczne, ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, ćwiczenia słuchu fizycznego, fonemowego i fonetycznego, metody wizualizacji, metody słowne, mające charakter rehabilitacji mowy i usprawniania umiejętności językowych.

 

Pozostałe terapie

Dołącz do nas na facebooku:

Lub napisz do nas: