Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna adresowana jest do dzieci i młodzieży zmagającej się z różnego rodzaju zaburzeniami oraz wadami wymowy.
Podczas zajęć wykonywana jest diagnoza, profilaktyka oraz prowadzona jest terapia logopedyczną, która obejmuje wszystkie sfery poznawcze mające wpływ na rozwój języka.

Zajmujemy się terapią:

  • ORM – opóźnionym rozwojem mowy,
  • afazją – zaburzeniem funkcji językowych powstałym w wyniku uszkodzenia odpowiednich struktur mózgowych,
  • seplenieniem (sygmatyzmem) – nieprawidłową wymową głosek: ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż,
  • rotacyzmem – nieprawidłową realizacją lub brakiem głoski „r”
  • kappacyzmem – nieprawidłową wymową głoski „k”,
  • gammacyzmem – nieprawidłową wymową głoski „g”,
  • mową bezdźwięczną,
  • jąkaniem,
  • ćwiczeniami przygotowującymi do nauki pisania i czytania.

Zapewniamy indywidualny dobór metod do problemów oraz możliwości podopiecznego.
Cechuje nas podejście niedyrektywne. Pracujemy w przyjaznej atmosferze i głównie poprzez zabawę usprawniamy funkcję komunikacyjną przez stopniowe korygowanie zakłóceń związanych z danym zaburzeniem rozwoju mowy. Ponadto uefektywniamy motorykę narządów artykulacji, korygujemy wady oraz poprawiamy jakość funkcji językowej, oddechowej i fonacyjnej.

Pozostałe terapie

Dołącz do nas na facebooku:

Lub napisz do nas: