Terapia Integracji Sensorycznej

Integracja sensoryczna to zjawisko zachodzące w ośrodkowym układzie nerwowym. Polega na interpretacji, organizacji i integracji bodźców zmysłowych odbieranych z organizmu i środowiska. W efekcie tego procesu układ nerwowy podejmuje decyzje, które bodźce zignorować, na których się skoncentrować, na które odpowiedzieć.

Celem terapii integracji sensorycznej jest stymulacja centralnego układu nerwowego poprzez pobudzanie receptorów zmysłowych. Proces ten ma dostarczyć aparatowi sensorycznemu odpowiednią ilość i jakość bodźców, aby na ich podstawie mózg nauczył się właściwego reagowania i wykształcił prawidłowe reakcje adaptacyjne.

Efektem prowadzenia terapii z integracji sensorycznej jest kształtowanie się nowych oraz zmienienie dotychczasowych połączeń synaptycznych w ośrodkowym układzie nerwowym. W wyniku pracy tą metodą można zauważyć:

  • polepszenie się przetwarzania bodźców sensorycznych,
  • normalizację napięcia mięśniowego,
  • regulację równowagi,
  • poprawę sprawności ruchowej,
  • udoskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • zmniejszenie ilości zachowań autostymulujących,
  • poprawę koncentracji uwagi.

Pozostałe terapie

Dołącz do nas na facebooku:

Lub napisz do nas: