Terapia Biofeedback

Terapia biofeedback

EEG biofeedback jest metodą klasycznej medycyny (wchodzi w spis międzynarodowych procedur medycznych) używaną szeroko jako metoda nieinwazyjna, bezbolesna i bez jakichkolwiek skutków ubocznych. Polega na nauczeniu mózgu samokontroli pracy za pomocą modyfikacji fal mózgowych.
Terapia/trening zwiększa możliwości intelektualne i usprawnia procesy poznawcze, poprawia efektywność pracy, ułatwia uzyskanie równowagi psychicznej i wyciszenia, poprawia samopoczucie, zwiększa odporność na stres, wpływa pozytywnie na ogólne funkcjonowanie człowieka.
Szczególnie polecana jest dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami w pracy mózgu w postaci np.:

 • nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD),
 • dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii,
 • zaburzeń uwagi i pamięci,
 • stanów nerwicowych,
 • zaburzeń psychosomatycznych,
 • niskiej odporności na stres,
 • depresji,
 • zaburzeń snu,
 • problemów logopedycznych,
 • tików,
 • zespołu Tourette’a;

Polecana jest również dla osób zdrowych celem:

 • polepszenia funkcjonowania i samopoczucia,
 • uzyskiwania lepszych efektów pracy,
 • umiejętności relaksacji;

Terapia EEG biofeedback wpływa na:

 • procesy poznawcze (minimalizuje dysfunkcje poznawcze) oraz procesy regulacyjne organizmu,
 • funkcjonowanie w warunkach stresu – zwiększa odporność psychiczną, redukując negatywny wpływ czynników stresogennych, co sprzyja efektywnemu działaniu w życiu codziennym,
 • sprawność intelektualną – wzrost efektywności w pracy, zwiększenie zdolności zapamiętywania i koncentracji,
 • funkcjonowanie emocjonalne – wycisza nadmierne emocje,
 • radzenie sobie z trudnymi sytuacjami,
 • likwidację stanów lękowych,
 • normalizację faz snu;

Pozostałe terapie

Dołącz do nas na facebooku:

Lub napisz do nas: