Terapia Snoezelen w Sali Doświadczania Świata

Terapia Snoezelen w Sali Doświadczania Świata

Terapia jest pomocna dzieciom, które cierpią na zaburzenia integracji sensorycznej. Istotą Sali Doświadczania Świata jest umożliwienie dziecku kontaktu z różnymi zjawiskami oraz doznaniami za pomocą wszystkich zmysłów. Jest to forma poznawania otaczającej rzeczywistości, która składa się z dźwięków, zapachów, faktur i kolorów – bodźców, jakich dostarcza wyposażenie Sali Doświadczania Świata.

Podczas spotkań są one odpowiednio dobierane terapeutycznie, by następowała właściwa stymulacja i relaksacja. Towarzyszy temu uważna obserwacja dziecka, by dać mu możliwość wyboru aktywności w oparciu o jego komfort fizyczny, psychiczny i bezpieczeństwo.

Ta polisensoryczna terapia rozbudza wszystkie zmysły powodując osiągnięcie konkretnych celów terapeutycznych. Stymuluje wzrok, słuch, dotyk, węch, smak, układ przedsionkowy.

Polecana jest zarówno dla osób zdrowych, jak i z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz z różnymi deficytami, jak:

  • upośledzenie umysłowe
  • nadpobudliwość
  • mózgowe porażenie dziecięce
  • autyzm
  • zespół Downa
  • choroby psychiczne
  • zaburzenia mowy na tle nerwicowym

Efekty terapii:

  • wszechstronna stymulacja układu nerwowego dziecka
  • odprężenie i relaksacja

Prowadzimy zajęcia indywidualne i grupowe.

Pozostałe terapie

Dołącz do nas na facebooku:

Lub napisz do nas: