2021 / 2022 - Terapia Snoezelen w Sali Doświadczania Świata