Terapia Uwagi Słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w terapii Uwagi Słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa. Kluczowym elementem terapii jest słuchanie przez dzieci przefiltrowanego do wysokich częstotliwości głosu matki. Rola głosu matki w rozwoju dziecka oraz w terapii uwagi słuchowej  Trening Uwagi Słuchowej ma pozytywny wpływ na problemy w nauce, dysleksję, dyskalkulię, ADHD czy deficyt uwagi. Stosuje się go w przypadku autyzmu, zespołu Aspergera, zespołu Downa, przy porażeniu mózgowym, a także przy epilepsji. Wpływa rownież na lepsze przyswajanie języków obcych oraz przyspieszanie procesu ich nauki. Stosowany jest w logopedii. Ma wpływ na prawidłową wymowę, jakość emisji głosu, analizę i syntezę mowy. Wpływa na psychomotorykę, koordynację ruchową, orientację przestrzenną, analizę schematu ciała. Trening Uwagi Słuchowej pomaga także przy stresie i depresji, wypaleniu, lęku i niepokoju. A także polepsza umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.

Najczęstsze efekty terapii to bogatsze słownictwo, lepsza koncentracja uwagi, poprawa pamięci, motoryki dużej i małej, lepsza kontrola własnych wypowiedzi, płynności mowy i czytania na głos. Innymi z efektów terapii są zmniejszenie nadaktywności ruchowej, zwiększenie motywacji do nauki, lepszy słuch, otwarcie na kontakt z innymi, poprawa zdolności matematycznych.

 

Prace dzieci, które powstały podczas terapii.