Szkolenie UNLOCK® I stopnia

Zapraszamy na szkolenie z metody UNLOCK® I stopnia.

Termin szkolenia: 27.04.2024 r. (sobota)

Godziny szkolenia:

9.00-13.00 – część pierwsza
13.30-17.30 – część druga
 

Cena: 499,00 zł brutto od jednej osoby

Termin płatności: do 15 marca 2024

Płatność online TUTAJ

Po opłaceniu szkolenia, uczestnik otrzyma dane dostępowe do szkolenia (TOKEN)

Cena obejmuje: szkolenie on-line, konsultacje w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu on-line.

Informacje organizacyjne

Szkolenie odbywa się na żywo.

Istnieje możliwość zadawania pytań.

Każdy Uczestnik widzi i słyszy, prowadzącego oraz słyszy innych Uczestników.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji w posługiwaniu się narzędziami metody UNLOCK® I stopnia dla specjalistów: nauczycieli, terapeutów, asystentów, rodziców/opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu.

Szkolenie jest certyfikowane. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Podstawowe zagadnienia

  • Podstawy neurobiologii autyzmu.
  • Neurofizjologiczne i anatomiczne podstawy zaburzeń sensorycznych u dzieci z ASD.
  • Diagnoza różnicowa, poziom podstawowy.
  • Wczesna interwencja w problemach neurorozwojowych
  • Organizacja i specyfika edukacji i terapii dzieci z ASD
  • Przekrój metod terapeutycznych, w tym nowatorskie podejście do komunikacji alternatywnej UNLOCK poziom podstawowy.

Rejestracja na szkolenie UNLOCK® I stopnia

Dowiedz się więcej o metodzie UNLOCK®

Regulamin szkoleń UNLOCK