Szkolenie "Terapia ręki - szkolenie certyfikacyjne w zakresie diagnozy i terapii"

2022-04-08_szkolenie terapia ręki

Terapia ręki – szkolenie certyfikacyjne w zakresie diagnozy i terapii. Kurs online.
Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, pedagogów, rodziców, terapeutów i studentów kierunków pedagogicznych. Ma na celu m.in. zdobycie wiedzy z zakresu pracy terapeutycznej z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem Aspergera oraz przygotowaniem do prowadzenia wywiadu z rodzicami oraz ustalenia planu terapeutycznego.

Czas trwania: 10 h (2 dni zajęciowe)

Dwa terminy do wyboru!

Termin I: 25 czerwca 2022 (sobota) w godz. 9.00 – 13.00 i 26 czerwca 2022 (niedziela) w godz. 10.00 – 13.00

Termin II: 27 sierpnia 2022 (sobota) w godz. 9.00 – 13.00 i 26 czerwca 2022 (niedziela) w godz. 10.00 – 13.00

Cena: 400 zł przy wpłacie dokonanej do 10.06.2022 (termin I) i do 12 sierpnia (termin II).

Po tych terminach: 480 zł.

PLAN SZKOLENIA

 • Przyczyny problemów z motoryką małą i pracą ręki;
 • Znaczenie ręki i dotyku w rozwoju dziecka;
 • Obniżone napięcie mięśniowe i nieprawidłowa postawa jako elementy wpływające na rozwój umiejętności grafomotorycznych;
 • Cele terapii ręki;
 • Terapia ręki w ujęciu sensorycznym;
 • Odruchy i ich wpływ na rozwój umiejętności grafomotorycznych;
 • Etapy rozwoju rysunku i grafomotoryki;
 • Prowadzenie wywiadu z rodzicami dziecka – analiza arkusza wywiadu;
 • Ustalenie planu zajęć terapeutycznych;
 • Etapy prowadzenia zajęć z zakresu terapii ręki;
 • Zasady prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi z zakresu terapii ręki;
 • Metody i formy pracy oraz pomoce dydaktyczne;

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • Prawidłowo określi przyczyny i cele terapii ręki;
 • Rozpozna odruchy i określi ich wpływ na rozwój umiejętności grafomotorycznych;
 • Wyjaśni, jaki wpływ na rozwój dziecka ma nieprawidłowe napięcie mięśniowe;
 • Wymieni zasady pracy z dziećmi;
 • Przygotuje arkusz wywiadu z rodzicami;
 • Zbuduje plan pracy terapeutycznej;
 • Opisze metody i formy pracy z dzieckiem;
 • Będzie się orientował, jakie pomoce są stymulujące w pracy z zakresu terapii ręki;
 • Będzie wyczulony na potrzeby dziecka z trudnościami rozwojowymi lub zaburzeniami rozwoju.

SZKOLENIE PROWADZI
mgr Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Z zawodu nauczyciel i pedagog, z zamiłowania i powołania terapeuta. Ukończyła studia z zakresu terapii pedagogicznej i terapii integracji sensorycznej oraz liczne szkolenia, m.in. terapię ręki.

Pozostałe szkolenia

Dołącz do nas na facebooku:

Lub napisz do nas: